wz

 

Myspace Layouts

Klinická smrť: http://www.klinickasmrt.cz/

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Chrám Božieho hrobu Jeruzalem:

Klikni na odkaz! http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html

Biela sobota
Veľkonočná vigília
"BDENIE"

Biela sobota, oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou. To znamená na Bielu sobotu večer, pôvodne v noci, keď sa začínala aj židovská Pascha (sviatky Židov konané na pamiatku poslednej večere v egyptskom zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo príbytkov Izraelitov a neuškodil im, lebo mali veraje dverí pomazané krvou obetného baránka, Ex 12,1-51), teda sviatky, pred ktorými bol Pán Ježiš ukrižovaný. Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie, slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Veľkonočná vigília – noc pred Veľkonočnou nedeľou, bola liturgicky veľmi bohatá bohoslužba, ktorá sa začínala v sobotu večer, trvala celú noc a končila sa v nedeľu ráno krstom katechumenov. V súčasnosti sú pobožnosti skrátené a pozostávajú z obradu svetla (požehnanie veľkonočného ohňa a veľkonočnej sviece - paškálu).


 

 

    

 

 

Zapaľovaním veľkonočného ohňa a svätením veľkonočnej sviece - paškálu, sa začína liturgia veľkonočnej vigílie. Svieca je stredobodom veľkonočnej slávnosti. Po slovách „Kristus, svetlo sveta Bohu vďaka“ sú od nej zapálené ďalšie sviece, ktoré si priniesli veriaci.

- Kríž vyrytý do sviece je znakom smrti,

- päť otvorov so vsadenými zrnkami tymiánu symbolizuje Kristove rany

- písmená alfa a omega s letopočtom bežného roku hovoria, že Kristus je Pán času i večnosti, počiatok i koniec všetkého.

Procesia s paškálom

Procesia s paškálom pripomína slová samotného Krista:
„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12).
Potom nasleduje veľkonočný chválospev, v ktorom sa ospevuje dnešná slávnostná noc, vznešený spôsob nášho vykúpenia a nakoniec prosíme nebeského Otca, aby nám v našom živote svietil svetlom, ktorým je Kristus.
Veľkonočná vigília obsahuje aj ďalšie prvky
– bohoslužbu slova, 3 a 7 čítaní zo Starého zákona,
-liturgiu krstu (ak niet krstencov, tak sa iba posvätí krstná voda a obnovia krstné sľuby), ďalej
-obrad vzkriesenia a
-Eucharistickú liturgiu (slávnostnú svätú omšu, kde po 40 dňovej prestávke opäť zaznie víťazný spev Aleluja!).
Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, pozostáva z týždňa hneď po Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva (prvá nedeľa po Veľkej noci.

Z histórie

V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár Theozodius Veľký (379-385) vyhlásil celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, aby novopokrstenci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje biele krstné rúcho, mohli dostávať ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky. Biele krstné rúcho sa slávnostne odkladalo v posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala názov Dominica in albis deponendis - Nedeľa odkladania bieleho rúcha, tj. Biela nedeľa. Týždeň trvajúce svätenie Veľkej noci sa postupne skracovalo na tri, neskoršie na dva dni a od roku 1951 už ani Veľkonočný pondelok nie je prikázaným sviatkom. V Ríme sa odkladanie bieleho rúcha vykonávalo v Lateránskej bazilike.

Biela sobota vo zvykoch u nás doma

a Bielu sobotu bol čas, keď sa gazdinky venovali najmä vareniu dobrých jedál. Varila sa hlavne bravčovina, klobásy, huspenina a veľkonočný baránok. Keď sa varila šunka, z tej sa masť odkladala na liečenie neduhov. Aby jarmo nezodieralo kožu volov na krku, tak sa im natieral práve touto masťou. I ľudia si ňou aj natierali nohy, aby sa im nepopraskali, hlavne päty. U nás doma sa sa na tento sviatok pripravovalo malé kozliatko, no kto mal jahniatka, tak bolo jahniatko na vzor starožidovského Veľkonočného rituálu a rituálnemu pokrmu.
K najstarším pokrmom týchto dní patrí vajce, ktoré symbolizuje plodnosť. V tento deň sa vo všetkých lampách vymenil olej a zapálil sa nový, čistý. „Čistý“ oheň mal chrániť dom pred požiarom či povodňou. A smiešne mi voľakedy bolo, keď stará mama išla pchať uhlíky do krtincov na humne, vraj, aby sa viac na humno krtkovia nenasťahovávali. Sliepkam sme dávali mak, vraj aby mali vajec ako maku a aj chlieb, aby sa pri dome vo dvorci držali a neutekali z domu do susedov.


ODKAZY:

agnesa@seznam.cz

http://www.cbrsk3.pisem.net/

http://www.cbrsk2.pisem.net

http://www.cbrsk3.pisem.net 
http://vianocesk.wz.cz 
http://www.mudraakoradio.pisem.net 
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
http://www.mudraakoradio.land.ru
http://www.sweb.cz/agnesa
http://www.sweb.cz/hornechlebany
http://www.svadba-chlebany.land.ru

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.