wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Horoskop

smahu horoskopy

 

 

  ,

Žijeme na planéte Zem a tak niekoľko údajov o našej modrej planéte...

ZEM
Až 71 % zemského povrchu tvoria oceány, zvyšok pevnina. Najvyššou oblasťou na Zemi je Tibetská náhorná plošina a priliehajúce pohorie - Himaláje s najvyšším vrchom Mount Everestom, ktorý sa vypína do výšky 8 848 metrov nad morskú hladinu. Zem je telesom s druhou najväčšou sopečnou aktivitou v Slnečnej sústave. (Na prvom mieste je jednoznačne Jupiterov mesiac Ió, nejakú sopečnú aktivitu v súčasnosti prejavuje zrejme aj Venuša a Neptúnov mesiac Tritón). Zem má magnetické pole, ktoré chráni živé organizmy pred niektorými druhmi žiarení z vesmíru s nežiaducimi účinkami na živú hmotu. Zem je treťou planétou v poradí od Slnka. Je to doposiaľ jediné teleso vo vesmíre, o ktorom vieme, že je na ňom život. Zem obehne okolo Slnka približne raz za 365,25 dní, v strednej vzdialenosti necelých 150 miliónov kilometrov. Jedno otočenie okolo osi jej trvá 23 hodín 56 minút a 4 sekundy. Avšak kým vykoná jednu otočku okolo osi, posunie sa aj na svojej dráhe okolo Slnka. Dĺžka slnečného dňa je o niečo väčšia ako doba rotácie. Táto hodnota je - 1 deň, teda 24 hodín. Zem je najväčšia medzi terestrickými planétami. Vo výške 20-30 km sa vyskytuje zvýšená koncentrácia ozónu, ktorá nás chráni pred nebezpečným ultrafialovým žiarením. Teploty sa pohybujú v extrémnych prípadoch asi od mínus 90 °C (v Antarktíde) do plus 60 °C (Sahara, Údolie smrti v USA). Priemerná teplota na povrchu planéty je okolo 15 °C. Keďže zemská os sa odchyľuje od kolmice na rovinu zemskej dráhy o 23,5°, dochádza ku striedaniu ročných období. Zem v číslach: Rovníkový priemer: 12 756 km, hmotnosť: 5,976*1024 kg, dĺžka dňa: 23 h 56 m 4 s, dĺžka roka: 365,256 d ní.

Triedenie telies v slnečnej sústave

Niekde som čítala, že sa v dnešnej dobe koná nové triedenie telies v slnečnej sústave. Podľa tohto triedenia by malo byť v slnečnej sústave iba osem ozajstných planét. Pluto sa vraj už nezaraďuje medzi planéty, ale spolu s ďalšími malými telesami tvorí akúsi rodinu transneptúnskych telies, ktoré obiehajú okolo Slnka za dráhou poslednej planéty Neptún, niečo podobné ako sú planétky v pásme asteroidov medzi Marsom a Jupiterom.

Planéty slnečnej sústavy sa delia do dvoch skupín. Do prvej štvorčlennej skupiny patrí naša Zem a telesá, ktoré majú hmotnosť, chemické zloženie a zrejme aj vnútornú stavbu približne podobnú. Všetky tieto telesá sa dajú označiť ako malé alebo terestrické planéty, teda zemského typu. Patrí sem: Merkúr , Venuša, Zem (a jej Mesiac)  a Mars.
Medzi Marsom a Jupiterom obieha okolo Slnka veľa malých planétok s typickým rozmerom niekoľko kilometrovjedna z nich, tá najväčšia s názvom Ceres má priemer približne 1 000 km. Táto oblasť  sa nazýva "Pásmo planétok".

 

Druhú skupinu tvoria veľké planéty, ktoré majú oveľa väčšie rozmery a hmotnosť, ale podstatne nižšiu hustotu ako malé planéty. Tieto planéty sa označujú aj ako joviálne planéty (podľa ich najväčšieho predstaviteľa, Jupitera) a všetky z nich majú okolo seba prstence, aj keď nie tak výrazné ako v prípade Saturna. Patrí sem: Jupiter , Saturn , Urán a Neptún.
Posledná "planéta" Pluto vzhľadom k svojim parametrom, nepatrí ani do jednej z rodín planét. No doposiaľ boli objavené stovky telies s dráhami ako Pluto. Preto sa dnes Pluto s priemerom 2 360 km považuje za najväčšieho člena rodiny transneptuniánov.


Odkazy

Vesmír: www.vesmir.cz 
Predajne KNIHA: www.slovart.sk  
KNIHA: http://www.astronomiaonline.org  
Astronómia online: http://www.astronomiaonline.org
Astroportál: http://www.astroportal.sk/stefanik.html 
Astronomický klub Bratislava: http://www.vesmir.sk
Tajomný vesmír: http://tajomnyvesmir.webpark.sk 
Objavy 20.storočia - vesmír: www.xvesmir.szm.sk 
Vesmír nám dá všetko: www.kwanumzen.sk 
Pozrite si: http://www.main.cz
Pohľadnice vesmír: Atlas.sk 
Časopis VESMÍR ČR: http://www.vesmir.cz 
Vesmírny web: http://vesmirnyweb.wz.cz/novinky3.htm 
Planetárium.sk : http://www.planetarium.sk/ Pozoruj hviezdy
Česká astronomická společnost: http://www.astro.cz/clanek/2344 
Grigar o vesmíre: http://priestor.podklenbou.sk/category/vesmir 
Posvätný vesmír: Kruh života: http://www.kruhzivota.sk/?page=clanky&node=108& 
http://pohladnice.atlas.sk/kategoria/?cat_id=83  ; http://pohladnice.hladat.sk/sekcia.php?c=0201 
Astronomický slovníček česky: http://www.astro.cz/adict/?hlstr=Charlierov+vesmir&hledej=text*

Johannes Kepler (* 27. december 1571, Weil der Stadt – † 15. november 1630, Regensburg) bol nemecký astronóm, fyzik, optik a matematik, objaviteľ troch základných zákonov pohybu nebeských telies. http://sk.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler

Keplerove zákony

Pohyb planét (a všetkých telies) opisuje Newtonov gravitačný zákon, ktorý Izaac Newton sformuloval v druhej polovici 17. storočia. No o viac ako polstoročie skôr opísal zákonitosti pohybu planét Johannes Kepler podľa presných pozorovaní polôh Marsu od Tycha Braheho. Prvé dva z nich vydal vo svojej knihe Astronómia nova v roku 1609. Tak boli empiricky (na základe pozorovania) odvodené nasledujúce tri zákony pohybu nebeských telies.
Moderné znenie prvého Keplerovho zákona hovorí, že planéty obiehajú okolo Slnka po elipse, pričom Slnko sa nachádza v ohnisku elipsy. Elipsa je sploštená kružnica, môžeme ju nakresliť tak, že ceruzkou napíname niť upevnenú na dvoch v ohniskách umiestnených špendlíkoch. V matematickom vyjadrení ide o geometrickú skupinu bodov, ktoré majú stály súčet vzdialeností od dvoch zvolených bodov (ohnísk).
Druhým Keplerovým poznatkom bolo zistenie, že keď sú planéty bližšie k Slnku, pohybujú sa rýchlejšie, a keď sú od neho ďalej, pohybujú sa pomalšie. Ak chceme presnejšie opísať o koľko pomalšie alebo rýchlejšie, musíme zaviesť nový pojem sprievodič. Je to myslená spojnica medzi ohniskom (Slnkom) a bodom na elipse (planétou). No a platí, že plocha ktorú vymedzí sprievodič za daný čas je vždy rovnaká. Ak napríklad pozorujeme polohu planéty v januári, v apríli a v auguste a vždy zaznamenáme úseky dráhy, ktoré planéta urobí za desať dní, budú plochy vymedzené sprievodičom za tieto tri desaťdňové úseky navzájom rovnaké. V súlade s týmto zákonom sa pohybujú všetky telesá, takže aj družice na eliptických dráhach alebo kométy v blízkosti centrálneho telesa iba rýchlo preletia a väčšinu času sa pomaly pohybujú vo vzdialenejších častiach dráhy.
Tretí zákon Kepler odvodil až o mnoho rokov neskôr (15. mája 1618) a odlišuje sa od prvých dvoch, pretože nehovorí len o jednej planéte, ale dáva do súvislosti obežné doby jednotlivých planét navzájom. Tento zákon porovnáva obežné doby (periódy) a rozmery dráh (veľké poloosi) jednotlivých planét a hovorí, že druhé mocniny periódy sú úmerné tretím mocninám veľkých poloosí (resp. že periódy sú úmerné 3/2 mocninám rozmerov dráh). Periódou rozumieme čas, ktorý planéta potrebuje k obehu celej dráhy a rozmer sa určuje dĺžkou najväčšieho priemeru eliptickej dráhy, známeho ako hlavná os. Ak pre akékoľvek teleso poznáme jeho vzdialenosť od Slnka, môžeme vypočítať jeho obežnú dobu a naopak. Dodajme ešte čo Kepler nevedel, že jeho tretí zákon platí iba ak je centrálne teleso podstatne hmotnejšie ako obežnice, čo je ale v prípade Slnka a planét dobre splnené.

Príklad:

vieme, že Mars je vzdialený od Slnka aMars = 1,523 64 AU (t. j. je 1,5 krát ďalej od Slnka ako Zem) a chceme vedieť, ako dlho trvá Marsovský rok. Tiež vieme, že Zem je vo vzdialenosti aZem = 1 AU a pozemský rok trvá TZem = 1 rok. Potom:

T2Mars = a3Mars

TMars = 1,881 pozemského roka


Keplerove zákony znejú:
Planéty obiehajú okolo Slnka po elipse, pričom Slnko je v jednom z ich spoločných ohnísk.
Sprievodič spájajúci Slnko s planétou opíše za rovnaký čas rovnako veľkú plochu.
Druhé mocniny obežných dôb ľubovoľných dvoch planét sú úmerné tretím mocninám veľkých poloosí ich dráh:
T2 ~ a3. (astroportal.sk)
 

Moje stránky
Stránka o Vianociach:
http://vianocesk.wz.cz 
Stránka venovaná prírode:
http://milujempanip.wz.cz/ 
Stránka o sviatkoch Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org/ 
Stránka o svadbe v Chlebanoch:
http://svadbask.unas.cz/ 
Stránka z každého rožku trošku:
http://cezmin.czweb.org 
Stránka venovaná jedovatým bylinkám:
http://bylinky.czweb.org
Stránka venovaná prechodu do večnosti:
http://cemetery.zaridi.to
Stránka o CB hobby a inom:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
Stránka venovaná zvykom Jánskej noci:
http://www.cbjanskanoc.ic.cz 
CB rádioamatérstvo - CBRSK Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
CB rádioklub Slovakia H.Chlebany:
http://www.sweb.cz/agnesa ; http://cbrsk.euweb.cz 
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným ľuďom
Stránka venovaná kresťanskému spolku Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
Stránka venovaná chovu holubov:
http://holubolympionik.ic.cz 
Stránka venovaná buldogom:
http://ruda-etuda.czweb.org 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

NAJ.sk