wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ] 

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1080x1024 pixelov.

1 ALELUJA. Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia;
2 lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.
Kniha žalmov - kapitola 117
 

 

Otče náš...

Hebrejsky

Avinu shebashamayim
yitkadesh shimcha,
tavo malchutecha,
yease retsoncha kebashamayim ken ba'aretz.
Et lechem chukenu ten lanu hayom,
uslach lanu al chataeinu,
kefi shesolchim gam anachnu lachot'im lanu.
Veal tevienu lijdei nisajon
ki im chaltzenu min hara.
Ki lecha hamamlacha hagvura
vehatif'eret leolmei olamim.
Amen.

 


 Rímskokatolícka forma
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojím vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.
Amen.
Po chorvátsky
Oce nas,
koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje,
dodji kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh nas svagdanji daj nam danas
i otpusti nam duge nase,
kako i mi otpustamo duznicima nasim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla,
Amen.

Gréckokatolícka forma
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva,
Otca i Syna i Svätého Ducha,
teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.

Evanjelická forma
Otče náš, ktorý si v nebesiach.
Posväť sa meno Tvoje.
Príď kráľovstvo Tvoje.
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám viny naše,
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.
I neuvoď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.
Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
Amen.
Taliansky

Padre nostro,
che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo nome.
Venga il Tuo regno.
Sia fatta la Tua volontŕ
anche in terra com'č fatta nel cielo.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non esporci alla tentazione,
ma liberaci dal maligno.
perché tuo č il regno, la potenza e la gloria.
Per sempre.
Amen.


Po poľsky
Ojcze nasz
ktorys jest w niebie,
swiec sie imie Twoje,
przyjdz krolestwo Twoje,
badz wola Twoja,
jako w niebie tak i na ziemi,
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
odpusc nam nasze winy jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom
i nie wodz nasz na pokuszenie
ale nas zbaw ode zlego.
Amen
Madarsky

Mi Atyánk,
ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a Te neved;
Jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket kísértetbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország és a hatalom
és a dicsőség mind örökké.
Ámen!


Japonsky

Ten ni imasu watashitachi no chichi yo
O-na ga agameraremasu yoo ni
O-kuni ga kimasu yoo ni
Mikokoro ga ten de okonawareru yoo ni
Chi de mo okonawaremasu yoo ni
Watashitachi no higoto no kate o
kyoo mo o-atae kudasai
Watashitachi no oime o o-yurushi kudasai
Watashitachi mo watashitachi ni
oime no aru hitotachi o yurushimashita
Watashitachi o kokoromi ni awasenaide,
aku kara o-sukui kudasai
Kuni to chikara to sakae wa tokoshie ni
anata no mono da kara desu
Aamen.

Spanielsky

Patro nia, kiu estas en la cxielo,
Via nomo estu sanktigita.
Venu Via regno,
plenumigxu Via volo,
kiel en la cxielo, tiel ankaux sur la tero.
Nian panon cxiutagan donu al ni hodiaux.
Kaj pardonu al ni niajn sxuldojn,
kiel ankaux ni pardonas al niaj sxuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Amen.


Nemecky

Vater Unser im Himmel,
Geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
Wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
Und vergib uns unsere Schuld,
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
Sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.
Amen.

Česky

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.
Anglicky

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come;
thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever.
Amen.

 


V staroslovienčine


Staroslovenská
 Cyrilometodská modlitba

Na kráľovstvo naše, Pane,
milosťou Tvojou vzhliadni
a nevydaj, čo je naše, cudzím
a neobráť nás za korisť
národom pohanským!
Skrze Krista, Pána nášho,
ktorý kraľuje
s Otcom a Duchom Svätým.
Amen!Najťažší Otčenáš


-Otče náš, ktorý si na nebesiach...
-Áno, čo je?
-Neprerušuj ma, modlím sa!
-Ale veď si ma práve oslovila.
-Ja že som hovorila s tebou? Nie, určite nie. To sa proste tak modlíme: Otče náš, ktorý si na nebesiach.
-A teraz zase, úplne jasne so mnou hovoríš. Čo môžem pre teba urobiť?
-Posväť sa meno tvoje...
-Myslíš to vážne?
-Čo mám myslieť vážne?
-Či skutočne chceš posvätiť moje meno? Čo to pre teba znamená?
-To znamená… To znamená… Vlastne ani neviem, čo to znamená. Odkiaľ to mám vedieť?
-To jednoducho znamená, že ma chceš ctiť, že som pre teba dôležitý, že moje meno ti je drahé a nevyslovuješ ho kedykoľvek a bez príčiny.
-Aha, tak je to teda. Teraz už tomu rozumiem.
-...Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi...
-To je všetko pekné, ale čo preto robíš ty?
-Aby sa stala tvoja vôľa? Samozrejme každú nedeľu chodím do kostola. Prispievam na misie a na charitu.
-Myslím tým niečo iného. Chcel by som, aby bol tvoj život v poriadku. Aby si sa zbavila návykov, s ktorými ideš iným na nervy, aby si vedela poslúžiť tam, kde ťa o to žiadajú, aby som mal vplyv na tvoj život...
-Prečo mi to vlastne vyčítaš? Čo si myslíš o tých „skalných“ katolíkoch, ktorí každú nedeľu sedia v kostole či stoja pred ním, na tých sa podívaj!
-Prepáč! Myslel som si, že sa úprimne modlíš o to, aby prišlo moje kráľovstvo a stala sa moja vôľa. Vieš a to začína práve u toho, kto sa o to modlí.
-Áno, to sa mi trochu vyjasnilo, ale mohla by som sa domodliť? Chlieb náš každodenný daj nám dnes...
-Prepáč, že ťa zase prerušujem. Až budeš mať chvíľku kľudu, premýšľaj, o čo ma vlastne prosíš. Myslím, že je ti jasné, že nejde o chlieb, ktorý kupuješ ráno v obchode.
-A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom...
-A čo Petra?
-Petra, moja suseda, hm... už zase s tým začínaš? Vieš predsa, že so mnou vešia prádlo v sušiarni. Potom o mne zle hovorí v obchode. A večer, keď prichádza môj manžel, tak sa robí, že zametá schody, len aby ho videla a mohla sa na neho milo usmievať.
-Viem. Ale čo si sa to vlastne modlila ?
-Áno, ale ja som to tak nemyslela.
-Aspoň pravdivosť ti nechýba.. Nevadí ti nosiť v sebe toľko odporu a zatrpklosti?
-To hej, už som z toho pomaly chorá.
-Vidíš a práve teraz ťa chcem uzdraviť. Odpusť Petre a ja odpustím tebe. Môže sa stať, že Petra ťa vysmeje, možno ti prestane z času načas strážiť deti, ale ty sama budeš mať pokoj v srdci.
-Hm, neviem, či sa k tomu prekonám.
-Nemaj strach, pomôžem ti.
-A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
-S radosťou, to chcem urobiť. Vystríhaj sa všetkých ľudí a všetkých situácií, ktoré ťa vedú do pokušenia.
-Ako to myslíš?
-Poznáš predsa svoje slabosti, svoju nespoľahlivosť, neochotu, pohodlnosť, svoje zaobchádzanie s peniazmi, sexom, rečami o druhých. Nedávaj týmto pokušeniam šancu.
-Myslím, že toto bol najťažší Otče náš, aký som sa kedy modlila. Prvýkrát to však malo niečo spoločné s mojím životom.
-Dobre, a teraz ideme ďalej, v kľude sa domodli.
-Amen.
-Vieš, čo je krásne? Keď ma ľudia začnú brať vážne, keď sa začnú úprimne modliť, počúvať ma a potom dokážu aj konať moju vôľu. Zrazu pocítia, že ich život je šťastnejší a spokojnejší.
http://www.modlitba.sk/htm/uvahy/uvahy_u/aktual_20.htm 


 

Akordy:
 
 
 
D  
e  
A  
D
/:
Ó, Otče náš,:/ /:ktorý si na nebesiach,:/ /:posväť sa meno 
tvo
je,:/ /:posväť sa meno 
tvoje:/
 
e ( A )  
D ( D 7
 
)
/:Príď kráľovstvo tvoje,:/ /:buď vôľa tvoja:/ /:ako v ne
bi,:/ /:tak i na ze
mi.:/
 
G  
D  
e ( A )  
D ( D 7
 
)
/:Chlieb náš každo
denný:/ /:daj nám 
dnes:/ /:a odpusť 
nám:/ /:naše 
viny:/
 
G  
D  
e ( A )  
D
/:ako i my odpúš
ťame:/ /:svojim vinní
kom,:/ /:ako i my odpúš
ťame:/ /:svojim vinník
om:/
 
e ( A )  
D
/:A neuveď nás:/ /:do pokušenia,:/ /:ale zbav nás 
zlého:/ /:zbav nás 
zlého.:/

 

  

Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje!
Príď kráľovstvo Tvoje!
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes!
A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!
A neuvoď nás do pokušenia!
Ale zbav nás zlého!
Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.
Amen.

Vysvetlenie modlitby Pánovej

Oslovenie
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Čo to znamená?
Pán Boh nás týmito slovami povzbudzuje, aby sme verili, že On je naším pravým Otcom a my sme Jeho pravými dietkami; aby sme Ho smelo a s plnou dôverou prosili, ako dietky prosia svojho milého otca.

Sedem prosieb

Prvá prosba
Posväť sa meno Tvoje!
Čo to znamená?
Meno Božie je iste samo osebe sväté, ale my prosíme v tejto prosbe, aby bolo aj pri nás posvätené.
Ako sa to deje?
Keď sa slovo Božie čistotne a úprimne učí a keď my podľa neho ako Božie dietky žijeme; k tomu ráč nám dopomáhať, milý Otče nebeský! Kto však inak učí a žije, ako slovo Božie učí, ten znesväcuje medzi nami meno Božie; pred tým ráč nás uchrániť, náš Otec nebeský!

Druhá prosba
Príď kráľovstvo Tvoje!
Čo to znamená?
Kráľovstvo Božie prichádza isteže samo od seba aj bez nášho modlenia, ale my prosíme v tejto prosbe, aby prišlo aj k nám.
Ako sa to deje?
Keď nám Otec nebeský dáva svojho Ducha Svätého, aby sme Jeho svätému slovu prostredníctvom Jeho milosti verili a pobožne žili tu časne a tam večne.

Tretia prosba
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!
Čo to znamená?
Dobrá a milostivá vôľa Božia deje sa isteže bez nášho modlenia, ale my prosíme v tejto prosbe, aby sa diala i pri nás.
Ako sa to deje?
Keď Boh ruší a znemožňuje každú zlú radu a vôľu, ako je vôľa diabla, sveta a nášho tela, ktorá nám nedovoľuje Božie meno posväcovať a Jeho kráľovstvu k nám prichádzať, ale nás posilňuje a pevne zachováva vo svojom slove a vo viere až do konca života. To je Jeho milostivá a dobrá vôľa.

Štvrtá prosba
Chlieb náš každodenný daj nám dnes!
Čo to znamená?
Boh dáva každodenný chlieb síce aj bez nášho modlenia všetkým, aj zlým ľuďom, ale my prosíme v tejto prosbe, aby nám to dal poznať a (tak) s vďakou prijímať náš každodenný chlieb.
Čo je to chlieb každodenný?
Všetko, čo patrí k výžive tela a našim potrebám, ako pokrm, nápoj, odev, obuv, dom i dvor, pole, dobytok, peniaze, majetok, verná manželka (verný manžel), dobré dietky, zbožná domácnosť, dobrá a spravodlivá vrchnosť, dobrá vláda, dobré povetrie, pokoj, zdravie, striedmosť, možnosť poctivo pracovať, verní priatelia, dobrí susenia a iné podobné veci.

Piata prosba
A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.
Čo to znamená?
V tejto prosbe prosíme, aby Otec nebeský nehľadel na naše hriechy a neodmietal naše prosby; lebo nie sme hodní ničoho, za čo prosíme ani si to nezasluhujeme, ale aby nám to všetko dal zo svojej milosti; lebo my každý deň mnoho hrešíme a len samý trest si zasluhujeme. Tak chceme aj my srdečne odpúšťať a dobre činiť tým, ktorí by sa proti nám prehrešili.

Šiesta prosba
I neuvoď nás do pokušenia!
Čo to znamená?
Boh síce nikoho nepokúša, ale my prosíme v tejto prosbe, aby nás On sám ráčil ochrániť a zachovať, aby nás diabol, (zlý) svet a naše telo nesklamali a nezviedli z pravej viery k povere, zúfalstvu a iným ťažkým hriechom a nešľachetnostiam a keby sme nimi boli niekedy pokúšaní, aby sme predsa obstáli a napokon zvíťazili.

Siedma prosba
Ale zbav nás zlého!
Čo to znamená?
V tejto prosbe súhrnne prosíme, aby nás Otec nebeský vyslobodil od všetkého zlého na tele i na duši, na majetku i cti; a konečne, keď príde hodina našej smrti, aby nám dal blahoslavene skonať a aby nás z tohto plačlivého údolia milostivo prijal k sebe do neba.

Závierka
Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.
Čo to znamená "Amen"?
Aby som bol istý, že takéto prosby sú môjmu nebeskému Otcovi príjemné a že ich vypočuje; lebo On sám tak sa nám prikázal modliť a sľúbil, že nás chce vypočuť.
Amen, amen znamená: Iste, iste, tak sa to má stať!


  

Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého (Lk 10,27-28).

Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pätoro cirkevných prikázaní
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Sedem sviatostí
1. Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia (Oltárna sviatosť).
4. Pokánie (sviatosť zmierenia).
5. Pomazanie chorých.
6. Posvätná vysviacka.
7. Manželstvo.

Dary Ducha Svätého
1. Dar múdrosti.
2. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar sily.
5. Dar poznania.
6. Dar nábožnosti.
7. Dar bázne voči Bohu.

Formy zbožnosti:
1. Modlitba.
2. Pôst.
3. Almužna.

Božské čnosti
1. Viera.
2. Nádej.
3. Láska.

Sedem hlavných hriechov
l. Pýcha.
2. Lakomstvo.
3. Smilstvo.
4. Závisť.
5. Obžerstvo.
6. Hnev.
7. Lenivosť.
Moje
webové stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:http://mikinka.czweb.org  
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz 
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
Obec Horné Chlebany:
http://www.sweb.cz/hornechlebany[Späť | Obnoviť | Dopredu]
by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.sk