wz

Z histórie: http://www.ulticare.cz/c_neco-z-historie/

IZABELA KLIMOVÁ promovaná bioložka

     Je autorkou řady populárně-vědeckých článků, nejen v oboru pulzní magnetoterapie, ale i v oboru zdravé výživy, hubnutí a různých druhů alternativní medicíny. Již za svého působení na 1. lékařské fakultě v Hradci Králové, se zajímala o pulzní magnetoterapii a její účinky na různé druhy onemocnění. Vysoce hodnotí tuto metodu, protože jenom simuluje přírodní pulzní zemský magnetizmus, který je nezbytnou podmínkou veškerého života na Zemi.
Působila také na soukromé ortopedii v Hradci Králové, kde měla  možnost vidět konkrétní dobré výsledky této léčebné metody v řadách pacientů. 
Spolupracuje i s řadou významných zahraničních osobností, které propagují metody bioenergetického potenciálu k řešení osobních i globálních problémů. Podílí se i na spolupráci s prof. Ignatěnkem, akademikem prestižní Mezinárodní akademie eniopsychologie a psychoenergosugestologie, se statutem generálního konzultanta OSN. 

prom. biol. Izabela Klimová na výstavě s přístroji UltiCARe

http://www.ulticare.cz/c_izabela-klimova/

  

IZABELA KLIMOVÁ , prom.biol.

 
Je autorkou populárně-vědeckých článků nejen v oboru pulzní magnetoterapie, ale i v oboru zdravého životního stylu, esenciální medicíny a biofotoniky. Již za svého působení na Lékařské fakultě v Hradci Králové, se zajímala o pulzní magnetoterapii a o její účinky na různé druhy onemocnění.V relaxačních studiích využívala kromě této léčebné metody i audiovizuální techniky k mozkové stimulaci pro udržení duševní rovnováhy a vedla individuální i skupinové meditace. Několik let pracovala na soukromé ortopedii v Hradci Králové, kde získávala zkušenosti s touto léčební metodou v řadách pacientů. Vysoce hodnotí pulzní magnetoterapii a to hlavně z toho důvodu, že se jedná pouze o simulaci zemského magnetizmu a ten je nezbytnou podmínkou veškerého života na Zemi.
Spolupracuje s řadou umělců-s etnologem-malířem Václavem Andrlem, utopisticko-surrealistickým malířem Reonem D´Argondia, malířkou Marií Náprstkovou. V galerii Cesty ke světlu u PhDr.Zdeňka Hajného pravidelně přednáší o léčebních účincích pulzní magnetoterapie.
Mezi spokojené klienty patří i pan Remunda a paní Iva Janžurová, dramaturg Petr Molt, režisér Zdeněk Troška, režisérka Jitka Němcová , herec Bolek Polívka, nebo česká reprezentace ve standardních tancích-p.Ivo Šimáček., klavírní virtuóz Vladimír Župan a jiní. Věnuje se i léčbě a poradenství pro vrcholové sportovce a aktivně spolupracuje s Antonínem Panenkou.
Podílí se i na spolupráci s prof.Albertem Ignatěnkem, akademikem prestižní Mezinárodní akademie eniopsychologie a energo-informačních systémů se statutem generálního konzultanta OSN.
Zapojuje se do charitativního programu "Adopce na dálku". Je také průkopnicí světového hnutí "Humanity´s Team", jehož členové pomáhají nastolit na naší planetě novou formu spirituality, v jehož čele je americký spisovatel Neale Donald Walsh.
Od roku 2006 působí v Relaxačním centru v Praze 5 ,jako odborná poradkyně pro pulzní magnetoterapii, má zde i svou poradnu, kde provozuje samotnou léčbu magnetoterapií.

(Vybráno z publikace :"Tvář magnetoterapie" od autorky Izabely Klimové)

http://pohlazeni-pro-duse.blog.cz/0910

Cévy a elektromagnetické pulzní pole

http://pohlazeni-pro-duse.blog.cz/1001/cevy-a-elektromagneticke-pulzni-pole

V roce 2008 jsem vydala svou publikaci TVÁŘ MAGNETOTERAPIE, ve které se lze dozvědět o této léčebné metodě,o jejich léčebních účincích,o možnostech používání u jednotlivých onemocnění, trochu o historii.Jsou zde publikovány i některé ohlasy pacientů z řad mých klientů.
Můžete si ji objednat na adrese : Relaxační centrum
Izabela Klimová, prom.biol.

Pod Stadiony 45

150 00 PRAHA 5 -Smíchov

 

telefonicky na 420 775 077 053

 

cena: 70.-kč + poštovné 15 kč.

MUDr. Jiří Chvojka, CSc.

 Od roku 1987 byl expertem Ministerstva zdravotnictví v oblasti magnetoterapie. Od roku 1989 byl konzultantem Ministerstva zdravotnictvív oblasti magnetoterapie. V letech 1986 - 2001 byl primářem na  magnetoterapeutickém oddělení v nemocniciv Městci Králové. Prosadil magnetoterapii jako oficiální léčebnou metodu hrazenou pojišťovnou. Od roku 1990 dodnes pracuje na vývoji přístrojů UltiCARe, BioTorus, BioPulse a Theramag

Pulzní magnetické pole zasahuje celý organismus. Prosazuje se ve vysokém procentu tam, kde ostatní léčebné metody nebyly účinné.
            výrok z knihy MUDr. Jiřího Chvojky, CSc. MAGNETOTERAPIE V TEORII A PRAXI

  Magnetoterapie jako podmínka života

Této léčebné metodě věnuje pozornost i Centrum evropského společenství v Bruselu, kde se realizoval projekt COST 244.60. Víc než 80 špičkových lékařů ze všech lékařských oborů, pod vedením MUDr.Jiřího Jeřábka a MUDr.Jiřího Chvojky, zkoumalo účinky pulzní magnetoterapie na nejrůznější druhy onemocnění.
Úbytek zemského magnetizmu má na svědomí, že naše fyzická výkonnost je mnohem menší,než odpovídá našemu věku. Stárneme rychleji, než je nutné, máme sníženou obranyschopnost organizmu, nemoci metabolického původu, poruchy krvetvorby a motoriky, nemoci neurologického původu, spoustu tzv.civilizačních nemocí. Např. únavový syndrom,byl původně označen jako dlouhodobý nedostatek magnetizmu, kdy člověk není schopen plnohodnotně žít a vypadává ze svých přirozených rytmů.
Definitivní důkaz o nutnosti přítomnosti zemského magnetizmu přinesli výsledky kosmických letů do vesmíru. Např.posádka Apolla 17 se po několika denním pobytu ve vesmíru vrátila na Zemi a členové posádky nebyli schopni pohybu. Co se stalo?Virus,neznámá bakterie nebo nemoc?
Vždyť kosmonauté byli chráněny před kosmickým zářením,měli dostatek vzduchu, vody, potravin, světla i tepla!
Teprve vylučovací metodou se zjistilo, že příčinou jejich obtíží byla absence zemského magnetizmu.
Člověk bez zemské přítažlivosti může žít týdny i měsíce, ale bez zemského magnetizmu NE!

Jak funguje pulzní magnetoterapie?

Hned na začátku musím upřesnit,že se zde hovoří o nízkofrekvenční magnetoterapii. Každá naše buňka v těle je řízena zemským magnetickým polem.Následkem civilizačních vymožeností/televize,mikrovlnky,železobetonové konstrukce,vysokofrekvenční vysílače a pod./ se snížila intenzita zemského magnetizmu a tím náš organizmus nerezonuje na fyziologicky daných frekvencích.
To má za následek, že máme spoustu civilizačních chorob v podobě metabolických poruch, roztroušených skleróz, únavového syndromu, bolestí hlavy, podrážděnosti a dalších projevů.
Pomocí pulzní magnetoterapie lze vyrovnat deficit nedostatečné pulzace zemského jádra. V praxi se to v našem organizmu promítne tak,že se zprůchodní buněčné membrány, které dosud zachytávaly rezidua z léků, z vody, z potravin a ze vzduchu. Tělo se detoxikuje a zvýší se jeho vazebná kapacita vůči vitaminům,minerálním látkám a stopovým prvkům. Posiluje se také imunitní systém přirozeným způsobem a dochází k úpravě biologických a biochemických procesů v organizmu.
Jelikož se jedná v podstatě o simulaci zemského magnetizmu,léčbu mohou absolvovat lidé od narození až po nejvyšší věkovou kategorii, nevadí kovy v těle, nelze se předávkovat a není návykovost, protože v našich buňkách od prvopočátku stvoření je zapsán biologický rozsah.

Naděje při odstranění bolesti

Léčebné využití magnetoterapie je velmi mnohostranné. Jednak je velmi nízké riziko vedlejších účinků. Hned na začátku musím ale upřesnit, že se zde hovoří o nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Předcházet nemocem by mělo být pro každého z nás velice důležité. Našemu tělu dopřáváme pramálo péče, času a ještě méně nasloucháme varovným signálům našeho těla. Většina z nás se pečlivě stará o své auto, chatu, zvířecí kamarády a své koníčky. Předcházet nemocem by mělo být pro každého z nás velice důležité. Všechno kolem je důležitější než naše zdraví a v skrytu doufáme, že obelstíme své tělo. Naše tělo si však shromažďuje a eviduje jak s ním zacházíme a když to delší dobu není v pořádku, najednou jsme v "tom" - onemocníme.
Nereagujeme na varovní signály, protože si myslíme, že jsme výjimkou a nás se to netýká. Naše intelektuální a fyzická výkonnost je mnohem menší. než odpovídá našemu věku. Stárneme a chátráme rychleji, než je nutné.
Je nám to skutečně jedno?
Kdy s tím něco začneme dělat?
Zítra za měsíc za rok ?

Nejlepší je začít nyní a teď

Právě pulzní magnetoterapie je jedna z metod, která pomáhá zpomalit tyto procesy, protože při ní dochází k regeneraci buněk. Porušení elektromagnetické bilance znamená oslabení biologických mechanizmů. Pulzace zemského magnetického jádra má následkem civilizačních vymožeností /mikrovlnky, železobetonové konstrukce, televize/ sníženou intenzitu a naše buňky rezonují na nižších frekvencích, než je fyziologicky dáno a tím dochází k řadě metabolických poruch.
Pulzní magnetoterapií lze tento deficit vyrovnat a v praxi se to v našem organizmu promítne tak, že se zprůchodní buněčné membrány,které doposud zachytávaly rezidua z léků, z vody, z potravin a ze vzduchu. Tělo se detoxikuje a zvýší se jeho vazebná kapacita vůči vitaminům, minerálním a stopovým prvkům. Posiluje se také přirozenou cestou imunitní systém a veškeré naše potíže se postupně odstraňují. Dochází k úpravě biologických a biochemických procesů v těle. Pulzní magnetoterapie má však i více léčebných účinků než je regenerace na buněčné úrovni. V rámci léčby dochází i k vasodilataci t.zn. že se do optima roztahují cévy, dochází k stabilizaci krevního tlaku a k optimalizaci hustoty krve.
Velmi důležitou vlastností této léčebné metody je analgetický efekt, kdy se pravděpodobně následkem magnetické pulzace, zvýší tvorba endorfinů. Této vlastnosti lze využít hlavně u lidí, kteří z důvodu řady interních onemocnění nemohou podstoupit operační zákrok. Jedná se tady nejen o bolest artrotickou, ale i o bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti žaludku, zkrátka o jakoukoliv bolest.
Další kladnou vlastností je protizánětlivý účinek a zrychlené hojivé procesy. V dnešní moderní době, kdy spousta dětí i dospělých trpí alergiemi a rezistencí na antibiotika, je tato metoda zvlášť vhodná. Pooperační a poúrazové stavy, stavy po operacích a totálních endoprotézách probíhají za doprovodu magnetoterapie, bez komplikací a snižují se i dávky podávaných antibiotik a analgetik.
Velmi vítanou vlastností je i protiedémové působení, kdy se dokonale pročišťuje lymfatický systém a upravuje se činnost ledvin.
Léčba příznivě působí i u lidí po infarktu myokardu, nebo po operaci bypasu.
V současné uspěchané době je v posledních létech zaznamenán zvýšený počet neplodných manželství a sexuálních dysfunkcí. I zde má magnetoterapie své úspěšné působení.
Při léčbě pulzní magnetoterapií dochází i k myorelaxačnímu a relaxačnímu efektu, což pochopitelně přispívá k celkovému zklidnění.
Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo při léčbě Alzheimerovy nemoci, Parkinsonismu, stavech po mrtvicích, nebo při roztroušené skleróze. Dochází totiž k dokonalému prokrvení celého organizmu až do periférie, zlepší se orientace v prostoru a akční rádius pohyblivosti. Prodlužuje se interval mezi jednotlivými atakami onemocnění a nevede k tak rychlé invaliditě.
Ráda bych se zde zmínila i o cukrovce. V případě, že se částečně zachovala činnost slinivky, dochází k úpravě hladiny cukru v krvi a u těžších případů, se zmírňují nepříznivé vedlejší účinky diabetu.
Výborných výsledků bylo dosaženo i při léčbě osteoporózy.
Léčba není ohraničena věkem, nelze se s ní předávkovat a nemá vedlejší účinky. Spomenula jsem zde mnoho zdravotních problémů, které jakmile začnete napravovat, začnou odeznívat bolesti. Čili všechny problémy se léčí od své podstaty a tak trvalým odstraněním příčin, odstraníme, nebo přinejmenším: "Žít bez bolesti je opravdu hezké!"

Izabela Klimová,prom.biol.

Domáci miláčikovia pani Izabel


Kvety a Zeleň

Obrázky

Moje www stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
 Moji psi:
http://mikinka.czweb.org 
 Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Svadba u nás:
http://svadbask.unas.cz 
 Miss sveta India:
http://aishwarya.wz.cz 
 Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
 Zo života nášho:
http://svetbabik.czweb.org 
 Obec H.Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
 Hobby CBRSK Horné Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Kóma, Glória prežila svoju smrť:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Christmas all the year:
http://vianocechristmas.czweb.org 
 Ľudový básnik Michal Krpeľan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Múdra ako rádio :
http://mudraakoradio.euweb.cz 
 Vianoce, Merry Christmas:
http://vianocesk.szm.com 
 Veľká noc Pascha:
http://velkanoc.czweb.org 
 Hobby CB rádio:
http://www.cbrsk.php5.sk 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
 
Stránky urobené zdarma iným
 
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk 
 Dieťa a jeho práva:
http://dieta.czweb.org 
 Buldog english:
http://rudovaetuda.czweb.org 
 Kresťanský spolok seniorov:
http://rannisedmicka.wz.cz 
 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design Cezmín http://cezmin.wz.cz