wz   

   
  

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ] 
Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.

 

Adresár - ODKAZY

Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej
Provinciálna predstavená: Sr. M. Petra Daňová
Sv. Cyrila a Metoda 16, 955 01 Topoľčany
Tel: (038) 5321 509, 5326 079
E-mail: sr.petra@atlas.sk

Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel
Predstavená: Sr. Mária Marta Kočišová
Jána Pavla II. 7, 040 23 Košice
Tel: (055) 6431 765
E-mail: karmel.kosice@slovanet.sk
http://ocds.sk
 

Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel
Predstavená: Sr. Mária Teresa Jóźwiak
Jána Pavla II. 1, 962 12 Detva
Tel: (045) 2331 250
E-mail: karmel@speedex.sk

Kongregácia sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej
Predstavená: Sr. Loyola Juroszek
Jilemnického 32, 059 21 Svit
Tel: (052) 7755 737
E-mail: sluzobnicky@kapitula.sk

Kongregácia Sestier Matky Božieho Milosrdenstva
Predstavená: Sr. Faustyna Olszewska
Nižný Hrušov 41, 094 22 Nižný Hrušov
Tel: (057) 4483 166
E-mail: sestry@milosrdenstvo.sk


Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Provinciálna predstavená: Sr. Iveta Sojková, FMA
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Tel: (02) 63 814 954
Fax: (02) 63 814 955
E-mail: slkfma@nextra.sk

Kongregácia Sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie III. rádu sv. Františka z Assisi
Provinciálna predstavená: Sr. M. Veronika Komorová
Povstalecká 30, 059 71 Ľubica
Tel: (052) 4566 237
E-mail: snppm@zoznam.sk

Kongregácia sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Provinciálna predstavená: Sr. Regina Ľudmila Mitrová
Sládkovičova 22, 080 01 Prešov
Tel/Fax: (051) 7733 326, 7732 629
E-mail: ssnpm@stonline.sk

Kongregácia misijných sestier Kráľovnej apoštolov
Predstavená: Sr. M. Laura Surmanová
Rázusova 44, 949 01 Nitra
Tel: (037) 7722 054
E-mail: mska@mail.t-com.sk

Kongregácia sestier Panny Márie Útechy
Predstavená: Sr. Teresa Gorrías Pons
Stračia cesta 38, 949 01 Nitra
Tel/Fax: (037) 7410 488
E-mail: mc-nr@stonline.sk

Laické združenie sestier Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej
Provinciálna predstavená: Sr. M. Magdaléna Šalagovičová
Lesné 73, 071 01 Michalovce 1
Tel: (056) 6498 084

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Mena Ježiš pod ochranou Panny Márie Pomocnice Kresťanov
Predstavená: Sr. Mária Weclawik
Nám. sv. Mikuláša 11, 917 01 Trnava 1
Tel: (033) 5514 425
E-mail: mwecl@post.sk

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Provinciálna predstavená: Sr. M. Rajmunda Páleniková
Parková 27, 821 05 Bratislava 2
Tel/Fax: (02) 43 415 145
E-mail: generalat@dominikanky.sk

Rád klarisiek kapucínok na Slovensku
Abatyša: Sr. M. Klára Hlinková, OSCcap.
Kopernica 98, 967 01 Kremnica
Tel/Fax: (045) 6755 630
E-mail: rkk@zv.psg.sk

Spoločnosť sociálnych sestier
Provinciálna predstavená: Sr. Martina Magulová
Masarykova 19, 040 01 Košice 1
Tel/Fax: (055) 6223 882
E-mail: socialnesestry@pobox.sk

Sestry Kapucínky Svätej rodiny
Predstavená: Sr. Mária Dolores Olcoz
Jesenského 33, 960 01 Zvolen 1
Tel: (045) 5331 108
E-mail: terkap@gmail.com

Rehoľa svätej Alžbety
Predstavená: Sr. Viannea Krasňanová
Špitálska 21, 812 32 Bratislava 1
Tel: (02) 59 249 671
Tel: (02) 59 249 630
E-mail: alzbetinky@ousa.sk

Rímska únia Rádu sv. Uršule
Provinciálna predstavená: Sr. M. Annuntiata Sádovská
Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
Tel/Fax: (02) 54 434 830
E-mail: ursuline@isternet.sk

Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho
Provinciálna predstavená: Sr. M. Pavla Pichlerová
Krajinská cesta 22, 821 07 Bratislava 2
Tel/Fax: (02) 43 294 803
E-mail: cscba@orangemail.sk

Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda
Provinciálna predstavená: Sr. Benedikta Dadová
Jašíkova 219, 02 354 Turzovka
Tel: (041) 4353 517
E-mail: scmturzovka@stonline.sk

Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého
Provinciálna predstavená: Sr. M. Veronika Racková, SSpS
Novozámocká 302, 951 12 Ivanka pri Nitre
Tel: (037) 6558 981-2
Tel/Fax: (037) 6564 684
E-mail: provinc@ssps.sk

Fraternita malých sestier Ježišových
Predstavená: Sr. Veronika Jana Piklerová
Ul. Mierová 97, 821 05 Bratislava
Tel: (02) 43 414 393
E-mail: msjba@centrum.sk

Sestry Apoštolátu sv. Františka
Provinciálna predstavená: Sr. M. Gabriela Krahulcová
Pri Strelnici 36, 949 01 Nitra
Tel: (037) 7333 373
E-mail: sestryapostolatu@centrum.sk

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Provinciálna predstavená: Sr. M. Alžbeta Anna Vološinová
Oravská 10, 949 01 Nitra
Tel: (037) 6920 600
Fax: (037) 6558 302
E-mail: sekretariat@vincentky.sk

Slovenská provincia Školských sestier de Notre Dame
Provinciálna predstavená: Sr. M. Noemi Ondreková
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel: (032) 7713 862
Tel/Fax: (032) 7716 438
E-mail: sestrynd@mail.t-com.sk

Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Provinciálna predstavená: Sr. Josifa Šimová
Narcisová 1, 080 01 Prešov
Tel: (051) 7718 054
Fax: (051) 7713 692
E-mail: bazilianky.po@mail.t-com.sk

Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sestier rádu sv. Bazila Veľkého
Provinciálna predstavená: Sr. Helena Mária Šimková
Albinovská 1010, 078 01 Sečovce
Tel/Fax: (056) 6782 748
E-mail: viceprovincia99@gmail.com

Inštitút sestier kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Predstavená: Sr. Františka Bojarská
906 38 Rohožník č. 45
Tel: (034) 6588 310
E-mail: kapucinky.nsj@centrum.sk

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok
Generálna predstavená: Sr. M. Ružena Múdra
Generalát, Do Dielca 52, 034 01 Ružomberok
Tel: (044) 4323 301
Fax: (044) 4323 300
E-mail: generalat@satmarky.sk
web: www.satmarky.sk

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok
Provinciálna predstavená: Sr. M. Pavla Draganová
Provincia, 038 31 Vrícko č. 195
Tel/Fax: (043) 4933 747
Tel: (043) 4901 703-2
E-mail: satmarky@satmarky.sk
web: www.satmarky.sk

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Provinciálna predstavená: Sr. M. Školastika Štutiková
Zimná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel/Fax: (053) 4411 934
E-mail: sdrsnv@stonline.sk

Kongregácia Dcér Božskej Lásky
Provinciálna predstavená: Sr. M. Daniela Bezdedová, FDC
Provincialát, Halenárska 8, 917 01 Trnava 1
Tel: (033) 5515 304
Tel/Fax: (033) 5515 305
E-mail: provincialat@marianky.sk

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža
Provinciálna predstavená: Sr. Benjamína Novotná
Slovenská provincia, Ružová 4, 917 02 Trnava 2
Tel/Fax: (033) 5536 365
E-mail: sestrysvkriza@stonline.sk

Kongregácia sestier premonštrátok
Generálna predstavená: Sr. M. Hermana Lalíková
Generalát, Kapitulská 24, 917 01 Trnava
Tel: (033) 5511 186
E-mail: generalat.tt@orangemail.sk

Kongregácia sestier premonštrátok
Provinciálna predstavená: Sr. M. Lujza Kukučková
Slovenská provincia, P. Jantauscha 666/13, Kláštor Pia XI., 922 03 Vrbové
Tel: (033) 7792 437
Tel/Fax: (033) 7792 689
E-mail: prem.vr@stonline.sk

Kongregácia školských sestier sv. Františka
Provinciálna predstavená: Sr. M. Magdaléna Sumilasová
Slovenská provincia, J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina 1
Tel/Fax: (041) 5640 862
E-mail: osfprovincia@yahoo.it

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa - Sestry redemptoristky (gr-kat.)
Predstavená: Sr. Alena Hutňanová
ul. Lomnická 1503, 093 03 Vranov nad Topľou
Tel: (057) 4497 303
E-mail: ossrgrkat@wmx.sk

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa - Sestry redemptoristky (rim-kat.)
Predstavená: Sr. Martina Ledecká
Kláštorná 4, 060 01 Kežmarok
Tel: (052) 4522 181
E-mail: kezmarok@redemptoristky.sk

Kongregácia Notre Dame
Provinciálna predstavená: Sr. Mária Filová
Belinského 16, 821 01 Bratislava
Tel: 0904 146 267
E-mail: filovamaria@gmail.com

Kongregácia sestier Karmelitánok Dieťaťa Ježiša
Predstavená: Sr. Ryszarda Kowal
MPČĽ 38, 977 03 Brezno
Tel: (048) 6122 068
E-mail: karmeldj@gmail.com

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa
Generálna predstavená: Sr. M. Alfonza Drencsenyiová
Generalát, Jakubovo námestie 5, 811 09 Bratislava 1
Tel: (02) 5292 3022
Tel/Fax: (02) 5292 6817
E-mail: spasitelky.generalat@slovanet.sk

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa
Provinciálna predstavená: Sr. Blanka Chomová
Slovenská provincia, Kollárova 25, 974 01 Banská Bystrica
Tel: (048) 415 45 48
E-mail: spasitelky@spasitelky.sk

Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
Provinciálna predstavená: Sr. M. Terezka Kollárová
Jesenského 4, 811 02 Bratislava
Tel: (02) 54 432 846
E-mail: terezka_kollarova@post.sk

Congregatio Jesu
Provinciálna predstavená: Sr. Júlia Milčová, CJ
Liptovská 35, 821 09 Bratislava 2
Tel: (02) 53 413 690
Fax: (02) 53 416 982
E-mail: provincialatcj@stonline.sk

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského
Generálna predstavená: Sr. M. Gerarda Farská
Generalát, Syslia č. 10, 821 05 Bratislava 2
Tel: (02) 43 292 425
Tel/Fax: (02) 43 422 341
E-mail: generalatcfsf@stonline.sk

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského
Provinciálna predstavená: Sr. M. Kapistrána Huráková
Slovenská provincia, Včelárska 8, 821 05 Bratislava
Tel/Fax: (02) 43 630 827
E-mail: cfsfslovprov@zoznam.sk

Rozvrh duchovného čítania Knihy života sv. Terézie od Ježiša
- príprava na 500. výročie narodenia sv. Matky Terézie (v roku 2015)

18. – 24. októbra 2009 (29. týždeň v období cez rok):
Kniha života („Ž“) úvod - Ž 2
25. – 31. októbra 2009 (30. týždeň v období cez rok): Ž 3-4
1. – 7. novembra 2009 (31. týždeň v období cez rok): Ž 5
8. – 14. novembra 2009 (32. týždeň v období cez rok): Ž 6
15. – 21. novembra 2009 (33. týždeň v období cez rok): Ž 7
22. – 28. novembra 2009 (34. týždeň v období cez rok): Ž 8
29. novembra – 5. decembra 2009 (1. adventný týždeň): Ž 9
6. – 12. decembra 2009 (2. adventný týždeň): Ž 10
13. – 23. decembra 2009 (3. a 4. adventný týždeň): Ž 11
24. decembra 2009 – 10. januára 2010 (oktáva Narodenia Pána a vianočné obdobie):
Ž 12-13
11. – 16. januára 2010 (1. týždeň v období cez rok): Ž 14
17. – 23. januára 2010 (2. týždeň v období cez rok): Ž 15
24. – 30. januára 2010 (3. týždeň v období cez rok): Ž 16-17
31. januára – 6. februára 2010 (4. týždeň v období cez rok): Ž 18
7. – 15. februára 2010 (5. a 6. týždeň v období cez rok): doplnenie zanedbaných častí
čítaní
16. – 20. februára 2010 (začiatok pôstneho obdobia): Ž 19
21. – 27. februára 2010 (1. pôstny týždeň): Ž 20
28. februára – 6. marca 2010 (2. pôstny týždeň): Ž 21
7. – 13. marca 2010 (3. pôstny týždeň): Ž 22
14. – 20. marca 2010 (4. pôstny týždeň): Ž 23-24
21. – 27. marca 2010 (5. pôstny týždeň): Ž 25
28. marca – 10. apríla 2010 (Veľký týždeň a Veľkonočná oktáva): Ž 26-27
11. – 17. apríla 2010 (2. veľkonočný týždeň): Ž 28
18. – 24. apríla 2010 (3. veľkonočný týždeň): Ž 29
25. apríla – 1. mája 2010 (4. veľkonočný týždeň): Ž 30
2. – 8. mája 2010 (5. veľkonočný týždeň): Ž 31
9. – 23. mája 2010 (6. a 7. veľkonočný týždeň a Zoslanie Ducha Svätého): Ž 32
24. – 29. mája 2010 (8. týždeň v období cez rok): Ž 33
30. mája – 5. júna 2010 (9. týždeň v období cez rok): Ž 34
6. – 12. júna 2010 (10. týždeň v období cez rok): Ž 35
13. – 19. júna 2010 (11. týždeň v období cez rok): Ž 36,1-14
20. – 26. júna 2010 (12. týždeň v období cez rok): Ž 36,15-29
27. júna – 10. júla 2010 (13. a 14. týždeň v období cez rok): Ž 37
11. – 24. júla 2010 (15. a 16. týždeň v období cez rok): Ž 38,1-16
25. júla – 7. augusta 2010 (17. a 18. týždeň v období cez rok): Ž 38,17-32
8. – 21. augusta 2010 (19. a 20. týždeň v období cez rok): Ž 39,1-13
22. augusta – 4. septembra 2010 (21. a 22. týždeň v období cez rok): Ž 39,14-27
5. – 18. septembra 2010 (23. a 24. týždeň v období cez rok): Ž 40,1-16
19. septembra – 2. októbra 2010 (25. a 26. týždeň v období cez rok): Ž 40,17-záver.

Zostávajúci čas do 15. októbra 2010 možno využiť na doplnenie prípadne zanedbaných
častí čítania alebo k vyrovnaniu prípadného sklzu v priebehu celoročného
čítania.

23.5.2015

Viac na stránke: http://seniorka.szm.com/Matka.htm


 


 

Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu


   


Design by Cezmín Slovakia cezmin @ azet . sk; http://svetbabik.czweb.org/ 
   

 


   
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ] 


   
http://www.portal.guru.hu/