wz
Myspace Layouts

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez odpustenia nieto milosrdenstva

Položili ste si už niekedy otázku: „Ako môžem odpustiť niekomu, kto mi naozaj ublížil? Dá sa vôbec odpustiť a celkom zabudnúť, keď mi niekto veľmi ublížil?“ Existuje na to odpoveď a je celkom jednoduchá.
Odpustenie nie je otázkou krátkej chvíle v živote, pretože to je dlhodobá záležitosť a dlhá cesta k cieľu - odpusteniu.  Odpustenie Možno dosiahnuť cez viacvrstvovú úroveň krokov, z ktorých ani jeden nesmieme podceňovať. Iba tak sa dostaneme k cieľu - ozajstnému a nefalšovanému odpusteniu.
Prvý krok k odpusteniu vedie tým smerom, že už neprajeme tomu, kto nám ublížil nič zlé. Na prvom stupni odpustenia sa ešte stále môžeme cítiť zranení, urazení, ba aj rozzúrení krivdou, ktorá sa nám stala, no napriek tomu sme už v sebe našli dostatok sily k tomu, že netúžime po pomste a odplate.
Druhý krok znamená to, že sa prestaneme vo vnútri seba rozčuľovať, hnevať. Na tomto druhom stupni odpustenia nemusíme byť ešte pripravení chovať sa k previnilcovi ako kedysi, ale už sme schopní pohnúť sa ďalej, lebo sme sa zbavili vnútornej horkosti, nevraživosti a zloby.
Tretím stupňom je cesta k najvyššiemu stupňu odpustenia, čiže obnova vzťahu. Previnilcovi je úplne odpustené a my dokážeme nadviazať s ním rovnako srdečný vzťah ako predtým.
Aj v prípade, keď nám bolo veľmi ukrivdené a ublížené, mali by sme v sebe zozbierať a nájsť silu odpustiť tomu, kto nám ublížil aspoň na uvedenej prvej úrovni, prvom stupni, prvej vrstve  odpustenia. Vedzme, že nedostatok vôle k odpusteniu z našej strany a u nás je dôkazom našej krutosti a neprimeranej tvrdosti srdca. A vedzme aj to, že túžba po pomste nie je nič iné, len známka nášho slabého a nie dostatočne duchovne vyvinutého charakteru a takúto túžbu treba z nášho srdca i myšlienok nekompromisne odstrániť.
V naozaj ideálnom svete by každý z nás mohol dosiahnuť najdokonalejší stupeň odpustenia, no nie je to dosť často možné, pretože niektorí ľudia sa časom dokážu tak otráviť a znechutiť, že nezostáva nič iné, iba odlúčenie. Mnoho priateľstiev a manželstiev končí práve takto. To však neznamená, že by mali na tých, čo ublížili, naveky zanevrieť, iba sa vyhnú ďalšiemu narastaniu zla medzi nimi na istý čas...
A na záver ešte dôležitá vec, nepriať protivníkom zlo je to najmenšie, čo by sme pre každého kto nám ublížil mohli a aj mali urobiť. Časom a ďalšími životnými skúsenosťami máme šancu dokázať odpovedať pri stretnutí na pozdrav tomu, kto nám veľmi ublížil a urazil a preukázať mu aj svoju úctu, ktorú si -  BEZ ROZDIELU, už či nám ublížila alebo nie - zaslúži každá ľudská bytosť. Tohto by sme si mali byť vedomí a konať podľa toho, aby sme mohli ísť ďalej aj cestou milosrdenstva.

 

 

 

 
BARBORKA ALGAYEROVÁ
 
Môj Anjel Svetla
 
Mini galéria: Čarovanie v modrom...
 
NAPÍŠ
 
 
ODKAZY

Kde sa dočítate o Barborke alebo si prezriete je diela


Galéria Barborky:
http://www.speedcomp.sk/gallery/view_album.php?set_albumName=barborka
AMATÉRSKÁ OBRAZÁRNA: http://www.ao.cz/vystava.php?id=201
UMENIE:
http://www.umenie.net/
Amatérska obrazárna:
http://www.ao.cz/
Z výstavy v Nitre - "Farebné snenie": http://www.ao.cz/article.php?idclanku=167&sekce=0
Maliarský plener na Slovácku: http://www.hornackyplener.estranky.cz/fotoalbum
Pokec Atlas.cz: http://pokec.atlas.cz/
Galery atr cz: http://www.galeryart.wz.cz/
Výstava obrazov mladej autorky s Downovým syndrómom v Nitre:http://www.stopar.sk/n/17739/vystava-obrazov-mladej-autorky-s-downovym-syndromom-v-nitre.html
Dávid Králik napísal:
http://www.davidkralik.blog.sme.sk/c/95000/Ked-sa-dva-pribehy-stretnumoze-z-toho-byt-krasny-farebny-sen.html 
http://www.davidkralik.blog.sme.sk/c/98867/Predana-takmer-polovica-obrazov-za-prve-tri-dni-to-je-fakt-slusne.html  
Múza - letná škola poézie a prózy - literárna súťaž - Cena do súťaže od Barborky Algayerovej: http://muza.websity.sk/index.php?pid=2&ids=55&idv=71

Článok Mária Algayerovej   "Stalo sa pri maľovaní":  http://ao.cz/article.php?idclanku=74&sekce=28

ČASOPIS SLNEČNICA
vydáva:  Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Limbová 14, 833 30 Bratislava 37,
bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, číslo účtu: VÚB 165 731–012/0200
redakčná rada: Mária Algayerová,
doc. MUDr. Jozef Černay, CSc.,
doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.,
doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
Mgr. Alexandra Ťapajová (predsedníčka), e-mail: atapajova@zem.sk 
šéfredaktor: PhDr. Damian Vizár, tel.: 0910 39 02 84, e-mail: demovizar@hotmail.com 
adresa redakcie:

Mária Algayerová, Bratislavská 23, 903 01 Senec, tel.: 0908 70 11 19
registrácia: MK SR 2067 / 99, Národná agentúra ISSN 1336-2194
realizuje: Media Group, s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 2
grafická úprava: Peter Vlček, tel.: 02/ 43 33 19 80, e-mail: vlcek@mediagroupba.sk 
WEB časopisu Slnečnica: http://cross.bananatel.sk/sds/index.php?site=slnecnica&roz=1024x768

 

 

Ženské rády (pôsobiace na Slovensku)

Meno     Ľudovo     Skratka
Congregatio Jesu Anglické panny CJ
Delegatúra sv. Cyrila a Metoda
rád sestier sv. Bazila Veľkého Baziliánky OSBM
Fraternita malých sestier Ježišových Malé sestry Ježišove
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis Saleziánky FMA
Inštitút sestier kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Kapucínky
Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame Notrdamky ND
Kongregácia Dcér Božskej Lásky Marianky FDC
Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského Františkánky CFSF
Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa Spasiteľky
Kongregácia Milosrdných sestier III. rádu sv. Františka františkánky CFSF
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža Krížové sestry
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta Satmárky
Kongregácia misijných sestier Kráľovnej apoštolov Misijné sestry
v Nitre známe ako Indické sestry SRA
Kongregácia Notre Dame
Congregatio Pauperum Sororum Scholarium de Notre Dame SSND
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa Vykupiteľky SDR
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sorores Ordinis Sancti Dominici Dominikánky OP
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Mena Ježiš
pod ochranou Panny Márie Pomocnice Kresťanov
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa Spasiteľky
Kongregácia Sestier Nepoškvrneného Pocatia Panny Márie III. rádu sv. Františka z Assisi
Kongregácia sestier Panny Márie Útechy MC
Kongregácia sestier premonštrátok Premonštrátky SPraem
Kongregácia sestier Služobníc Nepoškvrneného počatia Panny Márie AM
Kongregácia sestier Služobníc Nepoškvrnej Panny Márie Služobnice SSNPM
Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda Cyrilky SCM
Kongregácia sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho Tešiteľky CSC
Kongregácia školských sestier sv. Františka
Sorores Scholares Tertii Ordinis Sancti Francisci školské sestry
známe aj ako františkánky OSF
Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého Misionárky
známe aj ako Verbistky SSpS
Misionárky lásky
Congregatio Sororum Missionarium Caritatis Sestry Matky Terézie MC
Mníšky kazateľkého rádu dominikánky OP
Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel Karmelitánky OCD
Rád klarisiek kapucínok
Ordo Sanctae Clarae Klarisky
známe aj ako kapucínky OSCcap
Rád milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej Milosrdné sestry OT
Rád svätej Alžbety
Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabeth Alžbetínky OSE
CSSE
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa Redemptoristky OSsR
Rehoľa Najsvätejšieho vykupiteľa Rád sestier sv. Bazila Veľkého(grécka vetva)
Sorores Basyliae Baziliánky OSBM
Rímska únia Rádu sv. Uršule
Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae Uršulínky OSU
Sestry Apoštolátu sv. Františka Urbanky
Sestry Najsvätejšej Panny z hory Karmel
Ordo Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo Carmelitarum Discalceatarum Karmelitánky OCD
Sestry Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej
Sestry redemptoristky
Ordo Sanctissimo Redemptoris Redemptoristky OSsR
Školské sestry de Notre Dame Notredamky ND
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Vincentky DKL
Spoločnosť Máriiných sestier zázračnej medaily Máriine sestry MS
Spoločnosť sestier albertínok Albertínky
Spoločnosť sociálnych sestier Sociálne sestry SSS
Školské sestry de Notre Dame
 
Mužské rády (pôsobiace na Slovensku)
Meno Ľudovo Skratka
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha Milosrdní bratia OH
Inštitút školských bratov Školskí bratia FSC
Kanonický rád premonštrátov Premonštráti OPraem
Kongregácia bratov tešiteľov z Getsemani Tešitelia CCG
Kongregácia kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Dehoniáni SCJ
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
Východný a Západný obrad Redemptoristi CSsR
Kongregácia oblátov sv. Jozefa Obláti OSJ
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul Vincentíni
známi aj ako lazaristi CM
Misionári Matky Božej Lasalettskej MS
Rád baziliánov Baziliáni OSBM
Rád bosých bratov preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel Bosí karmelitáni OCD
Rád kazateľov
Ordo Praedicatorum Dominikáni OP
Rád menších bratov kapucínov Kapucíni OFMcap
Rád sv. pavla prvopustovníka Pavlíni OSPPE
Rehoľa menších bratov konventuálov minoritov Minoriti OFMconv
Rehoľa kamiliánov Kamiliáni OSCam
Rehoľa menších bratov františkánov Františkáni OFM
Rehoľa piaristov Piaristi SchP
Rehoľa sv. Augustína Augustiniáni OSA
Rehoľa sv. Benedikta
Ordo Sancti Benedicti Benediktíni OSB
Rehoľná spoločnosť kňazov mariánov os Nepoškvrneného počatia Panny Márie Mariáni MIC
Saleziáni dona Bosca Saleziáni SDB
Spoločnosť Božieho Slova Verbisti SVD
Spoločnosť Ježišova
Societas Jesu Jezuiti SJ
Zhromaždenie zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista Resurekcionisti CR

Mužské rády (ktoré nepôsobia na Slovensku)

Meno Ľudovo Skratka Trapisti Kamalduli Cisterciti OCist
Inštitúty (pôsobiace na Slovensku)
Meno Ľudovo Skratka
Sekulárny inštitút Betánia
Sekulárny inštitút don Boscových dobrovoľníčok VDB
Sekulárny inštitút Fatima SF
Sekulárny inštitút Karmelitánsko-tereziánska únia
Sekulárny inštitút Krista Veľkňaza
Sekulárny inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi INMC
Sekulárny inštitút Panny Márie Prícestnej
Sekulárny inštitút sv. Angely Merici
(Spoločnosť sv. Uršule) sekulárne uršulínky
Františkánsky svetský rád OFS
Svetský rád bosých karmelitánov OCDS
Misijné združenie Ducha Svätého
Národné združenie spolkov kresťanskej lásky
Komunita Ján Krstiteľ
Komunita Kráľovnej pokoja

Laické združenia (pôsobiace na Slovensku)

Meno Ľudovo Skratka
Laické združenie Pro Deo et Fratribus - Rodina Panny Márie PDF - Rodina Panny Márie
Laicke združenie sestier Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotíni Palotíni SAC
Spracované podľa:
Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 1998.
Vita Consecrata, Ján Pavol II, SSV, Trnava 2001.
Rehole a kongregácie na Slovensku, Ján Babjak SJ: Dobrá kniha, Trnava 1998
Zdroj: "http://sk.wikipedia.org/wiki/Zasv%C3%A4ten%C3%BD_%C5%BEivot"


 

Odkazy na moje www stránky

Cezmín: http://www.cezmin.wz.cz
Cezmín: http://www.cezmin.land.ru 
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany

Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.pisem.net/ 
Jánska noc: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk/  
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz/
Svadba Chlebany: http://www.svadba-chlebany.land.ru/
CB rádioamatérske hobby:
http://www.sweb.cz/agnesa 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/
CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz/
Milovaná príroda: http://www.cezmina.szm.sk/
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/
Veľká noc: http://www.eufrosyne.szm.com/
Vianoce: http://www.cbrsk3.pisem.net/ 
Veľká noc: http://cbrsk2.pisem.net/
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org/ 
Príroda: http://eufrosyne.wz.cz/
Príroda:
http://agika.szm.com/ 
Vianoce: http://vianocesk.szm.com/

agnesa@seznam.cz