wz
Myspace Layouts

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Boh, v ktorého neverím


.

Boh, v ktorého neverím

Nikdy nebudem veriť v Boha, ktorý by nemal záujem o človeka a nemal v ňom zaľúbenie,

v Boha, ktorý by si prial, aby som sa ho bál, a ktorý číha na človeka, ako ho nachytať pri hriechu,

Joseph Inewall a obrazy, ktoré zatajujú dych...

 

v Boha, ktorý by vyžadoval, aby sme každú skúšku zložili len na výbornú,

v Boha, ktorý by hrozbou ohňa prenasledoval každú ľudskú radosť,

v Boha, neschopného pochopiť, že deti sa niekedy zatúlajú, a že zabúdajú,

v Boha, ktorý by neponúkal nové stretnutie tomu, kto ho opustil,

v Boha, ktorý by nemal pre každého človeka zvláštny, osobný a len jemu určený prístup,

v Boha, ktorý by prekážal človeku rásť, meniť seba a svet k lepšiemu,

v Boha, ktorý by odsudzoval hmotu,

v Boha, ktorý by odsudzoval sexualitu,

v Boha, ktorý by nebol láska a nedokázal premeniť na lásku všetko, čoho sa dotkne,

v Boha, ktorý by navždy zničil telo, namiesto aby ho vzkriesil,

v Boha, ktorý by sa staral o duše a nie o ľudí,

v Boha, ktorého by sa nemuseli báť bohatí, pred dverami ktorých je bieda a hlad,

v Boha, ktorý by mal rád bolesť,

v Boha ľudí, ktorí si myslia, že milujú Boha, keď nemilujú nikoho,

v Boha ľudí, ktorí chodia do kostola a pritom neprestávajú klamať, kradnúť a donášať,

v Boha tých, ktorí si nikdy nezašpinia ruky a nič neriskujú,

v Boha, ktorý by sa v mene nádeje na večný život bránil úsiliu o pretváranie sveta,

v Boha kazateľov, ktorí majú hotovú odpoveď na všetky otázky,

v Boha, ktorý by bol monopolom len jednej cirkvi, rasy alebo kultúry,

v Boha, ktorý by nebol prítomný všade, kde sa ľudia milujú,

v Boha, ktorého by bolo možné stretnúť iba v kostole,

v Boha - naivného starčeka, ktorého môžeme využívať podľa ľubovôle,

v Boha, ktorého by mohli pochopiť len ľudia múdri a zrelí,

v Boha bez tajomstva,

v Boha, v ktorého by som nemohol dúfať proti každej nádeji.

Áno, môj Boh je ten iný Boh.

(Napísal: Kardinál Maximos IV.)

Milujem Boha na výsostiach

Boha milosrdenstva

Boha odpustenia

Boha nádeje na večný život

Boha spravodlivosti večnej

Boha nekonečnej múdrosti

Boha  dobra

Boha bezpodmienečnej lásky.

Cezmín

VERÍM V BOHA DOBRA A LÁSKY

V dokumente sú použité krásne obrazy autora Joseph Inewall, ktoré zatajujú dych: odkaz na stránku: http://rubin1.myjalbum.net/josephinewall/index.html a ďalšie zábery: http://rubin1.myjalbum.net/Jonathon%20Earl%20Bowser/

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

     

     

Fantasy Image
Free Image Hosting and Photo Sharing