wz

Hlasuj pre túto stránku

Táto stránka je robená pre Internet Explorer 4 a viac.
QuickTime player

V e ľ k á   n o c

Novéna odovzdanosti

Kňazovi Dolindovi Ruotolovi (1882 - 1970) raz páter Pio povedal:
„V tvojej duši je celé nebo."
Jeho meno „Dolindo" znamená „bolesť" a jeho život bol vskutku celý poznamenaný veľkou bolesťou. Prežíval ju už ako dieťa, ako mladík, ako seminarista, aj ako kňaz. Po celý život prežíval Jedno pokorenie za druhým v takej miere, až sa na ňom vyplnili prorocké slová Istého biskupa: „Budete mučeníkom, no nie mučeníkom krvi, ale srdca." Vo svojom obrovskom utrpení sa Dolindo stával dieťaťom, ktoré sa stále viac a viac odovzdávalo nebeskému Otcovi.
„Som úbohé nič! Mojou mocou Je modlitba, mojim vodcom je božia vôľa, ktorou sa nechávam viesť za ruku.
Mojou istotou na tejto nerovnej ceste je nebeská Matka Mária."
Tieto slová plné dôvery Boh zo svojej strany odmenil mimoriadnou dôvernosťou, ktorou sa prihováral k duši tohto pokorného kňaza.
Nasledujúce slová, ktoré nám dáva Ježiš pre skúšky života každého z nás, čítaj tak, akoby ich Ježiš hovoril iba tebe. Keď sa ti zdá, že Pán v loďke spí, pristúp k nemu v búrke plný dôvery a odovzdaj mu všetko, s vedomím, že on sám ti isto pomôže.

1. deň
Prenechaj svoje starosti mne.

Prečo sa neustále znepokojuješ a trápiš?
Prenechaj svoje starosti mne a všetko sa upokojí.
Uisťujem ťa: Každý prejav skutočnej, hlbokej a úplnej dôvery vyvolá účinok, o ktorý žiadaš, a tvoja ťažká situácia sa vyrieši.
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!"

2. deň
3. deň
Spiace dieťa v náručí matky

Odovzdať sa mi neznamená najprv sa sužovať, búriť sa, zúfať si, a až potom sa obrátiť na mňa s modlitbou plnou nepokoja, aby som sa ponáhľal k tebe.
Odovzdať sa mi znamená: pokojne zatvoriť oči svojej duše, aby som ťa ja sám preniesol vo svojom náruči na druhý breh ako dieťa, ktoré spí v náruči matky
To, čo pôsobí zmätok a veľmi ti ubližuje, je tvoje zbytočné špekulovanie a vymýšľanie, tvoje nápady a vôľa poradiť si sám za každú cenu s tým, čo ťa trápi.
Čo všetko by som neurobil, keď sa duša vo svojich duchovných i hmotných potrebách obráti na mňa a s plnou dôverou mi povie: „Postaraj sa o to Ty!”
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!”
Buď vôľa Tvoja
Keď sa trápite a snažíte sa získať mnoho milostí, dostanete ich málo. A naopak - keď je vaša modlitba tichým odovzdaním, dostanete ich veľmi veľa. V ťažkých chvíľach prosíte, aby som vám vaše utrpenie vzal, ale presne podľa vašich predstav.
Obraciate sa na mňa, ale chcete, aby som sa prispôsoboval ja vám. Ste ako chorí, ktorí prosia lekára o vyliečenie, ale sami mu ordinujú, ako ich má liečiť.
Nerobte to, ale modlite sa, ako som vás naučil v modlitbe Otče náš:
„Posväť sa meno Tvoje", to znamená - buď zvelebený v tejto mojej núdzi a starosti.
„Príď kráľovstvo Tvoje", to znamená, nech sa všetko pričiní o slávu Tvojho kráľovstva v nás a vo svete.
„Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi", to znamená: Ty rozhoduj v tejto veci, urob to, čo Ty pokladáš za najlepšie pre náš pozemský 1 večný život.
Ak mi úprimne povieš:
„Buď vôľa Tvoja" alebo „Postaraj sa o to Ty sám!", vtedy prídem s celou svojou všemohúcnosťou a vyriešim aj tie najobtiažnejšie situácie!
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, 4 ~ postaraj sa o všetko."

4. deň
5. deň
Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!

Keď vidíš, že sa tvoje ťažkosti vzrastajú, miesto toho aby ich ubúdalo, netráp sa.
Opäť zatvor oči srdca a povedz mi s veľkou dôverou:
„Buď vôfä Tvoja, Pane. Postaraj sa o to Ty."
A ja ti sľubujem, že sa o to postarám a vložím sa do tej záležitosti ako lekár s celou svojou božskou mocou!
A ak bude potrebné, urobím zázrak.
Aj keby si videl, že sa všetko ešte zhoršuje, nestrácaj ducha, ale zavri oči svojej duše a opäť povedz:
„Postaraj sa o to Ty!"
Uisťujem ťa: Ja sa o to postarám!
Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!
Zavri oči svojho Ja Starosti, zmätok, premýšľanie o dôsledkoch nejakej záležitosti sú v rozpore s dôverou v úplnú odovzdanosť!
Je to podobný zmätok, ako keď sa deti domáhajú, aby sa matka postarala o ich záležitosti, a pritom to chcú riadiť samé, a tým jej svojimi nápadmi a vrtochmi prekážajú v práci. Zatvorte oči svojho Ja a dovolte mi pôsobiť. Pokojne zatvorte oči a svoj vnútorný zrak nasmerujte na mňa a myslite len na prítomnosť! Od myšlienok na budúcnosť sa odvráťte ako od pokušenia!
Jednoducho si vo mne odpočiňte, oprite sa o mňa a verte v moju dobrotu, a ja vám prísahám pri svojej láske, že keď v takom postoji vyrieknete:
„Postaraj sa o to Ty!", ja to všetko zariadim, poteším vás, upokojím a povediem.
Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!

6. deň
Zásah mojej milosti

Keď ťa budem musieť viesť inou cestou, než tou, ktorou chceš ísť ty, ponesiem ťa vo svojom náruči, pretože neexistuje účinnejší liek, ako je zásah mojej milosti.
Ale uvedom si jedno: Ja môžem prevziať všetko len vtedy, keď uprieš zrak duše iba na mňa, to znamená len vtedy, ak to chceš ty sám, a keď ml úplne dôveruješ.
Áno, keďsa mi úplne odovzdáš!
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!"

7. deň
Pravá dôvera

Keď chceš všetko zhodnotiť, všetko vypátrať, na všetko myslieť, nemôžeš spávať. Dôveruješ tak len ľudským silám, alebo ešte horšie - dôveruješ len ľudskému zásahu.
To prekáža plánom, ktoré s tebou mám.
O, ako túžim po tvojej skutočnej dôvere.
Chcem ti preukázať dobrodenie.
Ako veľmi ma zarmucuje, keď ťa vidím pobúreného a zúfalého.
A práve o to usiluje satan: za každú cenu ťa chce znepokojiť, aby ťa pobúril a skryl ťa pred pôsobením mojej milosti a hodil ťa napospas Rjdskému konaniu.
Preto mi dôveruj! Opri sa o mňa! Zver sa mi so všetkým! Robím zázraky úmerne tvojej dôvere, s ktorou sa mi odovzdáš, nie úmerne tvojim starostiam.
Keď sa nachádzaš v úplnej „biede", vylievam na teba poklady svojich milostí.
Ak máš svoje vlastné zásoby pomoci, hoci sú neveľké, a staráš sa, aby si ich získal, zostávaš v prirodzenom priestore a prenechávaš veciam prirodzený priebeh, ktorému často prekáža satan.
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!"

8. deň
9. deň

Ja, Tvoj Boh, sa postarám

Nijaký človek, ktorý uvažuje iba podľa ľudskej logiky, neurobil zázrak, ani nikto zo svätcov.
Božským spôsobom koná len ten, kto Bohu dôveruje!
Keď vidíš, že tvoje záležitosti sa komplikujú, vyslov so zavretými očami:
„Ježišu, postaraj sa o to Ty!"
A úplne sa odvráť od svojho Ja, pretože tvoje rozumovanle ti to len komplikuje.
Takto postupuj vo všetkých svojich ťažkostiach. Počínajte si tak všetci a uvidíte veľké, ustavičné i tiché zázraky.
Zázraky, ktoré navonok nebudú ničím senzačné, ale pre vás budú veľké, a okrem toho budú posilňovať vašu dôveru a lásku ku Mne.
Ja, váš Boh, sa o to postarám!
To vám prisahám pri svojej láske.
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!"
Neboj sa, ja sa o všetko postarám
Vždy sa modli s takýmto postojom a s takouto odovzdanosťou a budeš mať veľký vnútorný pokoj.
Budeš zbierať plody mojej lásky, a to aj vtedy, keď ti darujem milosť obeti a lásky, ktorá so sebou nesie utrpenie.
Zdá sa ti to nemožné?
Opäť zavri oči a z hĺbky svojej duše volaj:
„Ježišu, postaraj sa o všetko Ty!"
Neboj sa, ja sa naozaj o všetko postarám!
Potom budeš moje meno oslavovať tým, že sa úplne ponížiš!
Tvoje modlitby nemajú takú cenu, ako jediný skutok dôvernej odovzdanosti.
Dobre si to zapamätaj - existuje účinnejšia novéna ako táto:
„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, vezmi všetko do svojich rúk, postaraj sa o všetko!" Odovzdanosť je heroická, ale zároveň ju zvládnu malé deti. To, čo je pre malé deti úplne jednoduché, je pre nás často až heroické - keď sa máme vzdať svojich predstáv a želaní v našich životoch. Zjednoťme sa preto teraz s odovzdanosťou Panny Márie a spoločne s ňou sa modlime:
„Nech sa mi stane podľa Tvojho slova."
Vzdajme sa všetkého, celkom sa odovzdajme!

Odporúčam do pozornosti: http://gnosis9.net

Petícia za zjednotenie dátumu Veľkej noci: http://www.onedate.org/cz/index.phpp

 

Novéna odovzdanosti

(v českom jazyku)

Don Dolindo Ruotolo (1882-1970) byl pokorný neapolský kněz, který žil a zemřel v pověsti svatosti. Díky velkým pokořením a utrpení, které se stalo trvalou součástí jeho života, se naučil žít v plné důvěře v Boží prozřetelnost a lásku. Bůh mu dal prožívat mimořádnou důvěrnost své blízkosti, když promlouval k jeho duši. P. Pio mu jednou řekl: „Ve tvé duši je celé nebe.“ Za svého života napsal úkon odevzdání se Bohu proti úzkosti a trápení, jak mu ho sdělil sám Ježíš. Na základě úkonu odevzdání vznikla rozdělením tohoto textu do devíti částí krátká novéna odevzdanosti.

1. den
Přenechejte mi své starosti

Proč se tak neustále znepokojujete a staráte? Přenechejte mi starost o své záležitosti a všechno se uklidní. Říkám vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité situace, když se mi opravdově, slepě a úplně odevzdáte.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

2. den
Boží náruč

Odevzdat se mi neznamená namáhat se, rozrušovat se, zoufat si a pak se obracet na mě v modlitbě plné neklidu, abych vás následoval, a tak měnil neklid v modlitbu. Odevzdat se mi znamená pokojně zavřít oči své duše, odvrátit myšlenky od trápení a spolehnout se na mě, abych vás já sám mohl přenést ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které spí v matčině náruči. To, co ve vás působí zmatek a velmi vám škodí, je vaše rozumování, vaše myšlení, vaše nápady a vůle postarat se za každou cenu o to, co vás trápí. Vykonám tolik věcí, když se duše ve svých duchovních i materiálních potřebách obrátí na mne, pohlédne na mne a řekne: „Postarej se o to Ty!“, pak zavře oči a spočine!
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!

3. den
Buď vůle Tvá

Máte málo milostí, když se je urputně pokoušíte získat; máte jich však velmi mnoho, když se mi v modlitbě plně odevzdáte. V utrpení mě prosíte, abych vám utrpení odňal, ale prosíte, abych je odňal tak, jak si přejete vy. Obracíte se na mne, ale chcete, abych se já přizpůsobil vašim představám. Nejste nemocní, kteří žádají lékaře o léčení, ale nemocní, kteří mu vše sami ordinují. Nedělejte to tak, ale modlete se, jak jsem vás to naučil v modlitbě Otčenáš: „Posvěť se jméno Tvé“, tedy ať jsi oslaven Ty v této mé nouzi. „Přijď království Tvé“, tedy ať vše napomáhá Tvému království v nás a ve světě. „Buď vůle Tvá“, tedy postarej se o to Ty. Já zasáhnu s celou svou všemohoucností a vyřeším i ty nejobtížnější situace.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

4. den
Nezneklidňuj se a odevzdej se mi

Nerozrušuj se, když vidíš, že se tvoje nemoc zhoršuje, místo aby se zlepšovala. Zavři oči a řekni mi s důvěrou: „Buď vůle Tvá, postarej se o to Ty.“ Říkám ti, že se o to postarám a zasáhnu jako lékař, a bude-li třeba, učiním i zázrak. Když pak vidíš, že churavíš stále víc, nezneklidňuj se, ale zavři oči a řekni: „Postarej se o to Ty“. Říkám ti, že se o to postarám.
Dělat si zbytečné starosti, znepokojovat se a chtít domyslet důsledky toho, co se děje, to je proti odevzdanosti. Je to jako zmatenost dětí, když požadují, aby se maminka starala o jejich potřeby, a přitom chtějí vše zařizovat samy, a tak překážejí svými nápady a vrtochy její snaze. Zavřete oči a nechte se unášet proudem mé milosti, zavřete oči a nechte mě pracovat, zavřete oči a nemyslete na přítomnou chvíli, zažeňte i myšlenky na budoucnost jako pokušení. Odpočívejte ve mně, věřte v mou dobrotu a zapřísahám vás při své lásce, že když mi s touto dispozicí řeknete: „Postarej se o to Ty“, já se o to úplně postarám, potěším vás, osvobodím a povedu.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

5. den
Zásah mé milosti

Budu-li vás muset uvést na jinou cestu, než kterou chcete jít vy, vyučím vás, ponesu vás ve svém náručí, protože není mocnějšího léku, než můj zásah lásky. Mohu se o to postarat jen tehdy, když zavřete oči. Nemůžete spát, chcete sami všechno hodnotit, všechno přezkoumávat, na všechno myslet, tím však důvěřujete lidským silám, nebo ještě hůř, svěřujete se lidem do rukou, když se spoléháte na jejich zásah. Toto vám brání vnímat mé slovo a můj pohled.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

6. den
Božský způsob jednání

Toužím po vaší odevzdanosti, abych vám mohl prokazovat dobrodiní, a jak mě zarmucuje, když vás vidím znepokojené! O to právě usiluje Satan, aby vás znepokojil, odvedl od mého konání a předhodil vás jako kořist lidským iniciativám. Proto důvěřujte jen mně samému, spočiňte ve mně, odevzdejte se mi ve všem. Já dělám zázraky úměrně tomu, jak plně se mi odevzdáte a nakolik nedůvěřujete sobě. Rozlévám poklady milostí, když se nacházíte v naprosté chudobě! Máte-li malé, ale své zdroje pomoci, anebo je vyhledáváte, ocitáte se v přirozené rovině, kde přenecháváte věcem přirozený průběh, který je často mařen od Satana.
Zázrak neudělal žádný jen logicky uvažující člověk či rozumář, ani nikdo ze svatých. Božským způsobem jedná jen ten, kdo důvěřuje Bohu!
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

7. den
Já se o vás postarám

Když vidíš, že se věci komplikují, řekni se zavřenýma očima své duše: „Ježíši, postarej se o to Ty!“ A úplně se odvrať od sebe, protože tvá mysl je roztříštěná a je pro tebe těžké vidět zlo.
Důvěřuj mi často a odváděj pozornost od sebe sama. Dělej to ve všech svých potřebách. Dělejte to tak všichni a uvidíte velké, nepřetržité a tiché zázraky. To vám slibuji pro svou lásku. Já se o vás postarám, buďte si jistí.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

8. den
Oslavíš mé jméno

Vždycky se modlete s tímto postojem a odevzdaností, budete z toho mít velký pokoj a mnoho ovoce, a to i tehdy, když vám dám milost obětovat se na odčinění a z lásky, která s sebou nese utrpení. Zdá se ti to nemožné? Zavři oči a řekni celou duší: „Ježíši, postarej se o to Ty“. Neboj se, já se o to postarám.
Mé jméno oslavíš, když se sám pokoříš. Pamatuj si dobře, že se tvé modlitby nevyrovnají jedinému úkonu úplné důvěřující odevzdanosti. Neexistuje účinnější novéna než tato: „Ježíši, odevzdávám se Ti, postarej se o to Ty.“ Odevzdej se mému srdci a uvidíš!
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

9. den
Boží touha

Chci, abys věřil v moji všemohoucnost, abys nechal konat mě, ne sebe nebo druhé lidi. Hledej mou důvěrnost. Vyslyš mou touhu po tobě, chci tě obohatit a milovat. Odejdi sám od sebe, dovol mi odpočinout si v tobě, umožni tím neustálý průchod mé všemohoucnosti do tvého života. Když zůstaneš v mé blízkosti a přestaneš ustaraně jednat na vlastní pěst, když nebudeš utíkat, abys unikl a mohl říct, že jsi to vykonal sám, tím mi ukážeš, že věříš v mou všemohoucnost, a já budu moci být intenzivně s tebou vždy, když budeš mluvit, chodit, pracovat, modlit se nebo spát. Dám ti všechno, co potřebuješ podle mého věčného plánu, když se mi s naprostou důvěrou odevzdáš, zůstaneš se mnou, nebudeš utíkat a starat se o něco pro sebe. Dám ti cítění, které chci, abys měl. Dám ti velký soucit s bližními a naučím tě mluvit i konat to, co chci já.
Bude-li tvé konání vycházet z mé Lásky a ne z tvé aktivity, pak si budu moci učinit nové syny a dcery, kteří se narodí ze mě. Bude jich tím víc, čím víc budeš chtít být mým opravdovým synem jako můj Jednorozený. Vždyť to znáš, že „budeš-li činit mou vůli, budeš mi bratrem, sestrou i matkou“, abys mě rodil v druhých lidech. Protože já zplodím nové syny a dcery skrze opravdové syny. To, co ty vykonáš pro to, abys měl úspěch, je jen pára ve srovnání s tím, co já konám skrytě v srdcích těch, kteří milují. „Zůstaňte v mé Lásce... zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, žádejte, oč chcete a bude vám dáno“ (Jan 15,7).
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

Originál

Gesù Pensaci Tu !
Perché vi confondete agitandovi?
Lasciate a me la cura delle vostre cose e tutto si calmerà. Vi dico in verità che ogni atto di vero, cieco e completo abbandono in me, produce l'effetto che desiderate e risolve le situazioni spinose.

Abbandonarsi a me non significa arrovellarsi, sconvolgersi e disperarsi, volgendo poi a me una preghiera agitata, perché io segua voi, e cambiare così l'agitazione in preghiera.
Abbandonarsi significa chiudere placidamente gli occhi dell'anima, stornare il pensiero dalla tribolazione e rimettersi a me perché io solo vi faccia trovare, come bimbi addormentati nelle braccia materne, all'altra riva.

Quello che vi sconvolge e vi fa un male immenso è il vostro ragionamento, il vostro pensiero, il vostro assillo ed il volere ad ogni costo provvedere voi a ciò che vi affligge.
Quante cose io opero quando l'anima, nelle sue necessità spirituali e in quelle materiali, si volge a me, mi guarda, e dicendomi " PENSACI TU ", chiude gli occhi e riposa !

Avete poche grazie quando vi assillate per produrle;
ne avete moltissime quando in preghiera è un affidamento pieno a me.
Voi nel dolore pregate, perché lo tolga, ma perché lo tolga come voi credete...
Vi rivolgete a me, ma volete che io mi adatti alle vostre idee; non siete infermi che domandano al medico la cura, ma gliela suggeriscono.

Non fate così, ma pregate come vi ho insegnato nel Pater: " SIA SANTIFICATO IL TUO NOME ",cioè sii glorificato in questa mia necessità, " VENGA IL TUO REGNO ", cioè tutto concorra al Tuo Regno in noi e nel mondo; " SIA FATTA LA TUA VOLONTA' ", ossia pensaci Tu.

lo intervengo con tutta la mia onnipotenza e risolvo le situazioni più chiuse.
Ecco, tu vedi che il malanno incalza invece di decadere ?
Non ti agitare, chiudi gli occhi e dimmi con fiducia:
"Sia fatta la Tua volontà, pensaci Tu".
Ti dico che io ci penso, e che intervengo come medico, e compio anche un miracolo quando occorre.
Tu vedi che l'infermo peggiora ? Non ti sconvolgere; chiudi gli occhi e dì: " PENSACI TU " !
Ti dico che io ci penso.

E' contro l'abbandono la preoccupazione, l'agitazione e il voler pensare alle conseguenze di un fatto.
E' come la confusione dei fanciulli quando pretendono che la mamma non pensi alle loro necessità, e vogliono pensarci loro, intralciando con le loro idee e i loro capricci infantili il suo lavoro.

Chiudete gli occhi e lasciatevi portare dalla corrente della mia grazia, chiudete gli occhi e lasciatemi lavorare, chiudete gli occhi e non pensate al momento presente, stornando il pensiero dal futuro come da una tentazione.
Riposate in me credendo alla mia bontà e vi giuro per il mio amore che, dicendomi, con queste disposizioni:
" PENSACI TU ", io ci penso in pieno, vi consolo, vi libero, vi conduco.

E quando debbo portarvi in una via diversa da quel che vedete voi, io vi addestro, vi porto nelle mie braccia, poichè non c'è medicina più potente di un mio intervento d'amore...
Ci penso solo quando chiudete gli occhi.

Voi siete insonni, voi volete tutto valutare, tutto scrutare, a tutto pensare, e vi abbandonate così alle forze umane, o peggio agli uomini, confidando nel loro intervento.
E' questo che intralcia le mie parole e le mie vedute.
Oh, come io desidero da voi questo abbandono per beneficarvi e come mi accoro nel vedervi agitati !
Satana tende proprio a questo:
ad agitarvi per sottrarvi alla mia azione e gettarvi in preda alle iniziative umane.

Confidate perciò in me solo, riposate in me, abbandonatevi a me in tutto.
Io faccio miracoli in proporzione al pieno abbandono in me, e del nessun affidamento in voi: io spargo tesori di grazie quando voi siete nella piena povertà !
Se avete vostre risorse, anche in poco, o se le cercate; siete nel campo naturale, seguite quindi il percorso naturale delle cose che è spesso intralciato da Satana. Nessun ragionatore o ponderatore ha fatto miracoli, neppure fra i Santi.

Opera divinamente chi si abbandona a Dio.
Quando vedi che le cose si complicano, dì con gli occhi dell'anima chiusi: " GESU' PENSACI TU ".
E distraiti, perchè la tua mente è acuta....
per te è difficile vedere il male.
Confidare in me stesso, distraendoti da te stesso.
Fa così per tutte le tue necessità.
Fate così tutti e vedrete grandi, continui e silenziosi miracoli. Ve lo giuro per il mio Amore.

Io ci penserò, ve lo assicuro.
Pregate sempre con questa disposizione di abbandono, e ne avrete grande pace e grande frutto, anche quando io vi faccio la grazia dell'immolazione
di riparazione e di amore che impone la sofferenza.
Ti sembra impossibile?
Chiudi gli occhi e dì con tutta l'anima:
" GESU' PENSACI TU ". Non temere ci penso io.

E tu benedirai il tuo nome umiliando te stesso. Le tue preghiere non valgono un patto di fiducioso abbandono; ricordalo bene.
Non c'è novena più efficace di questa:
"O GESU', MI ABBANDONO IN TE, PENSACI TU " Abbandonati al mio Cuore.... e vedrai.

Voglio che tu creda nella mia onnipotenza, e non nella tua azione:
che tu cerchi di mettere in azione me, non te negli altri.
Tu cerca la mia intimità, esaudisci il mio desiderio di averti, di arricchirti, di amarti come voglio.
Lasciati andare, lasciami riposare in te, lasciami sfogare su di te continuamente la mia onnipotenza.

Se tu rimarrai vicino a me non ti preoccuperai di fare per conto tuo, di correre per uscire, di dire di aver fatto, mi dimostrerai che credi nella mia onnipotenza e io lavorerò intensamente con te quando parlerai, andrai, lavorerai, starai in preghiera o dormirai perchè "ai miei diletti dò il necessario anche nel sonno"(SALMO 126)
Se starai con me senza voler correre, nè preoccuparti di cosa alcuna per te, ma la rimetterai con totale fiducia a me, io ti darò tutto quello che ti necessita, secondo il mio disegno eterno.

Ti darò i sentimenti che voglio da te,
ti darò una grande compassione verso il tuo prossimo
e ti farò dire e fare quello che io vorrò. Allora la tua azione verrà dal mio Amore. Io solo, non tu con tutta la tua attività, potrò fare dei figli nuovi, che nascono da me. Io ne farò tanti di più tanto più tu vorrai essere un vero figlio quanto il mio Unigenito, perchè lo sai che: "se farai la mia volontà mi sarai fratello, sorella e madre" per generarmi negli altri, perchè io produrrò nuovi figli, servendomi di veri figli.

Quello che tu farai per riuscire è tutto fumo in confronto a quello che faccio io nel segreto dei cuori per quelli che amano.
" Rimanete nel mio amore... se rimarrete in me e rimangono in voi le mie parole, chiedete quello che volete e vi sarà dato. "(Gv.15,7) (Atto di abbandono)


Moje
webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
 
Slovania: http://slovania.czweb.org
  Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
  
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org
Cezmín ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz

 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan rádioklub Slovakia H.Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz
 Blog Jánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz

 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári: http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org
 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 1998 http://cezmin.wz.sk - (doplnené - 24.február 2013)