wz
Myspace Layouts

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Názov dňa "Popolcová streda" pochádza zo zvyku páliť palmy, u nás bahniatka z Kvetnej nedele minulého roka. Takto získaný popol sa potom používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom na čelo. Tento symbol sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu našich predkov, čiže sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia pred Bohom. Stále je zvyk hovoriť, keď človek urobí chybu, že si teraz "sype  popol na hlavu", aby napravil čo spôsobila a pokazil a vyprosil si tak od Pána Boha odpustenie. 

 

Popolcová streda  alebo  "Škaredá streda"

 

V nasledujúcich rokoch pripadne Popolcová streda na:

2008 – 6. februára  2009 – 25. februára 2010 – 17. februára 2011 – 9. marca         2012 – 22. februára 2013 – 13. februára  2014 – 5. marca        2015 – 18. februára  2016 – 10. februára  2017 – 1. marca         2018 – 14. februára  2019 – 6. marca

V rímskokatolíckom liturgickom kalendári sa nachádza Popolcová streda ako prvý deň pôstneho obdobia. Jej termín pripadá vždy na 40. deň pred Veľkou nocou s tým, že do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele. V praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou a pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa termín popolcovej stredy každý rok mení.

 Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo „Obráť sa a ver evanjeliu.“
Pre mnoho kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života, vyznačuje sa teda pokáním. V katolíckej cirkvi je Popolcová streda dňom prísneho pôstu.

agnesa@seznam.cz

http://www.cbrsk3.pisem.net

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]