wz
Myspace Layouts


40 dní pôstu 

Pôst - Pôstna doba, ktorú ľudia môžu prežívať spolu s Cirkvou sústrediac sa na udalosti Ježišovho života, vcítiac sa do jeho umučenia a potupnej smrti na kríži. Pretrpel všetko dobrovoľne a vzal tak na seba naše previnenia otvoriac nám tak dvere pre spasenie. Tým, že premohol smrť a slávne vstal z mŕtvych, dal nám perspektívu, ktorú môžeme ľahkovážne premrhať, preto robme všetko preto, prežime  štyridsať dní pôstu tak, aby sme si uvedomili fakt, kam vedie cesta spasenia. Áno, je ňou Ježiš, ktorý je pravda aj život. 

Stojím v púšti a... otázka je predomnou: "Je vôbec možné viesť nejaký dialóg so zlom? I toto je jedna horúca téma veľkého pôstneho času. Tak je teda možné viesť dialóg so zlom? Vo Sv. písme sa na túto otázku nachádza jasná odpoveď s jasným, stručným, rozhodným a rezolútnym: NIE! Cez tisícročia sa v praxi ukázalo, že následky dialógu so zlom sú ťažké a nedozierne. Poukázané na to je už v knihe Genezis, keď človek začal dialóg so zlom, tak preto prehral svoje vlastné šťastie a aj šťastie svojich detí. Dejiny ľudstva ukazujú, každý kto začal komunikovať so zlom prehral. Preto je žiaduce kategoricky odmietnuť každú ponuku zla, čiže kniežaťa tmy, aj keď ponúka bohatstvá tohto sveta (nič si so sebou nevezmeme do hrobu a knieža tmy si na nás iba zgustne, ako nás dobehol a rozvrátil naše duše povrchným pozlátkom a víziou žitia si na zemi ako prasa v žite). Na toto  Kristus rozhodne hovorí kniežaťu tmy: "Choď preč!". Aké ťažké je odmietnuť vonkajšie bohatstvá diabla tmy... Ježiš napriek tomu, že je Boží Syn a má mimoriadnu a veľkú moc, nepaktuje s diablom, lebo vie, že dialóg so ním nemá zmysel a o tom poučuje aj svojich nasledovníkov: nastúpenie cesty dialógu s diablom je začiatkom prehry každého človeka. Cieľom každého dialógu má byť jednoznačne dobro na oboch stranách a oboch strán. Takýto cieľ však neexistuje v dialógu človeka so zlom, lebo cieľom kniežaťa tmy - satana je ovládnutie človeka. (Uvedomujeme si, do akej miery sme ovládaní masovokomunikačnými prostriedkami, ktoré na nás denne chŕlia zlo v podobe zvrátených filmov, vrážd, vojnových surovostí, násilia vo všetkým možných a nemožných podobách atď.?) Knieža tmy - satan, diabol či ako túto zlú silu nazvať, používa na dosiahnutie tohto cieľa podvod nad podvody a v každom smere.    

Súčasná teória dialógu vyzýva k pochopeniu druhej strany, k prijatiu jej pravdy vzhľadom k tomu, že každý pohľad na vec ma svoju pravdu, jej priznanie zlu je však vyjadrením súhlasu na jeho pôsobenie a zlo dokáže vždy presvedčiť hlavne slabého, neistého, nerozhodného, pochybovačného človeka. Našepkáva mu, že práve dnes by mal ísť hrať karty o peniaze potrebné na obživu rodiny a nutné poplatky pre hospodársky život rodiny, či mal/a by sa ísť opiť do partie kamarátov z mokrej štvrte alebo mu ponúkne niečo iné, napríklad mu povie, že môže zväčšiť svoje podlžnosti, napriek tomu, že nemá šancu na ich vrátenie a podobne. V dnešnej dobe práve knieža zla - Zlo "dokáže vysvetliť" nerozumnému a nezodpovednému otcovi rodiny, aby kúpil svojmu synovi počítač, hoci vie, že sám sa svojmu dieťaťu dostatočne nevenuje zo všelijakých dôvodov. Manželovi/manželke, ktorý je na niekde na liečení, dokáže zamútiť rozum tak, že je schopný uveriť, že manželská vernosť ho na liečení v sanatóriu vonkoncom nezaväzuje a padá do hĺbky nevery a podlosti voči svojmu dovtedajšiemu sporiadanému životu.

Naozaj je beda s tým a tomu, kto začne viesť dialóg s pokúšaním, pokušením zla. Takéto ponuky je treba oddialiť a odohnať od seba oným krátkym, jasným a výstižným, ako povedal Ježiš, rozkazom: "Choď preč!" Múdry a Krista nasledujúci  človek to dokáže urobiť bez mihnutia okom, pretože má v sebe jasno kam kráča, prečo a s kým, k akému cieľu. Práve v tom je jeho sila. Pokúšanie odmietnuté takýmto spôsobom je porazené, pretože iba hrubo a vulgárne vtrhlo do nášho domu (vnútra) ako niekto cudzí a preto mu treba povedať: "choď preč!" Pokiaľ to v nás bude chýbať, potom nás satan presvedčí podobne, ako presvedčil prvých ľudí, že  je dobre zjesť ovocie zo stromu poznania dobra a zla, lebo toto ovocie je krásne, chutné a Boh svojim zákazom chce obmedziť našu slobodu. Ach jáj! Slová "NIE! Choď preč!" povedané pokušeniu by mali byť v slovníku každého súdneho človeka a teda aj kresťana.

Práve veľký pôst je časom pre nás, v ňom  máme možnosť poznávať spôsoby pôsobenia zla a obdobie ozajstného zápasu s ním. Farári v kostoloch a Cirkev vôbec práve na toto upozorňujú a hovoria o tom cez storočia, tisícročia. Pokiaľ by tento spôsob povedania "NIE! CHOĎ PREČ!" vedeli použiť závistliví, leniví, pyšní, závislí na kartách, televízore a počítačových hrách, hnevliví, alkoholici, drogovo závislí atď., potom by Veľký pôst bol časom oslobodzovania sa od zla, veď jednoduché metódy sú predsa vždy najúčinnejšie. Ježiš nám predkladá jednu z nich: nezačať a nezačínať dialóg so zlom a kto ho začne, ten sa vystavuje ovládnutiu zlým, zlom a hriechom.  V čase veľkého pôstu sa preto snažme viesť dialóg s Bohom, ktorý je samo dobro a samá láska... cieľom tohto dialógu je vždy iba dobro človeka, šťastie jeho duše a večný život.


Vedzme o tom, že dávať je vždy viac ako brať a dávať nezištne, bez čakania na ďakujem, to je pravé dávanie, čiže vzdávanie sa vecí v prospech iného bez kontroly, čo obdarovaný urobí a robí s darom odomňa

Dlhý nadpis - úvodné slovo je však z mojej strany krátke: dávaj bez čakania na ďakujem. Dávaj zo srdca nezištne a vzdávaj sa vecí, ktoré daruješ. BODKA.

Charitné projekty - zoradené abecedne

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj (občianske združenie); jednou z humanitárnych aktivít je eliminovať hlad a vyhladovanie, a to nielen napĺňaním okamžitých potrieb; prostredníctvom rozvojových programov sa snaží problém hladu riešiť preventívne, s ohľadom na budúcnosť ...
- pôsobenie: celosvetovo (www.adra.org)
- web: www.adra.sk - mail: adra@adra.sk 
Food for Life - Jedlo pre život - organizácia, ktorá sa snaží svojimi činnosťami prispieť k zníženiu počtu hladom trpiacich ľudí vo svete; člen medzinárodnej vegetariánskej únie

- pôsobenie: celosvetovo
- web: www.ffl.org 
Rozdávame hladným jedlo zadarmo -rozdávanie jedla hladným; je vyjadrením nezištnej solidarity k blížnemu a postojom proti ničeniu prírody na Zemi, proti vojnám, zbrojeniu, bezohladnosti, chudobe, hladu, konzumu, trápeniu zvierat kvôli získaniu potravy
- organizuje: voľné zoskupenie Jedlo namiesto zbraní
- pôsobenie: Bratislava, Košice, Trnava, SR
- web: www.jedlo.sk - mail: mail@jedlo.sk 
Slovenská rozvojová spolupráca ODA - systém poskytujúci širšie možnosti a priestor na uplatnenie mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií, súkromných firiem, štátnych subjektov, ako aj odborníkov z rôznych oblastí; týka sa i projektov pomahájúcich hladujúcim v rozvojových či postihnutých krajinách
- koordinátor: Ministerstvo zahraničných vecí, Odbor medzinárodnej ekonomickej spolupráce (OMES)
- mail: oda@foreign.gov.sk - web: www.slovakaid.mfa.sk 
Studne pre Malawi - projekt na výstavbu 124 studní v severnej časti Malawi, aby každé stravovacie centrum malo prístup k pitnej vode; náklady na jednu studňu predstavujú približne 15,000 Sk
- za týmto účelom Ministerstvo vnútra SR schválilo verejnú zbierku, ktorá bude trvať od 11. októbra 2006 po dobu jedného roka, do 11. októbra 2007
- mail: info@zivavodapremalawi.sk - web: www.zivavodapremalawi.sk
UNICEFF - detský fond OSN, je jedinou špecializovanou agentúrou organizácie spojených národov, zameranou na pomoc deťom; usiluje sa o zníženie detskej chorobnosti a úmrtnosti a chráni deti v miestach, kde došlo k prírodným alebo vojnovým katastrófam; k projektom patrí i výživová pomoc ...
- pôsobenie: celosvetovo
- web: www.unicef.sk - mail: natcom@unicef.sk .
Zdroj:
Strava.sk

Príbeh - Nezamestnaní

Dnešný problém súvisí s nezamestnanosťou. Týka sa ľudí bez domova, ktorí sú tiež nezamestnaní a vidíme ich hocikde, väčšinou na námestí, v podchodoch, niektorí prešpekulovanejší žobrú pri kostoloch, iní na staniciach atď., atď. Vždy som s nimi súcitila, až kým som nezistila, že niektorí z nich vedia pomoc zneužiť. Nič ma nevyvedie z miery viac, ako keď vidím bezdomovca, ktorý odo mňa pýta peniaze a pritom fajčí. Vtedy si pomyslím, keď má dotyčný na cigarety, potom nie je až taký chudobný, lebo cigarety nie sú v dnešnej dobe lacné. A tu sa naskytuje otázka. Máme my kresťania tých ľudí, ktorí vyžobrané peniaze prepijú a prefajčia, radšej obísť a pomodliť sa za nich, alebo sa máme nad nimi zľutovať a hodiť im do čiapky nejaké tie drobné? Čo je väčší hriech? Ktosi mi povedal, že pokiaľ dám peniaze bezdomovcovi s dobrým úmyslom, nie je už moja vec, čo s tými peniazmi urobí. Ale ja s tým po všetkých mojich skúsenostiach (dobrých i zlých) nesúhlasím. Myslím si, že to bude aj môj problém, pretože toho človeka nepriamo podporím v jeho hriechu. Veď dobre vieme, že alkohol a cigarety sú diablove prostriedky.
Kedysi dávno sa mi na autobusovej stanici stalo, že bezdomovec odo mňa pýtal 20 Sk s tým, že už dva dni nič nejedol a chcel si ísť kúpiť držkovú polievku. Vtedy som mu tie peniaze dala mysliac si, ako som mu veľmi pomohla, keď si ohrial telo teplou polievočkou. Aké bolo moje prekvapenie, keď som ho v ten istý deň opäť stretla na stanici a opäť mi tvrdil, lebo si ma nepamätal, že dva dni nič nejedol a chce znovu 20 Sk na polievku. Čo urobil s tými mojimi peniazmi? Odpoveď si dajte sami. Dnes by som spravila inak, už by som mu nedala ani korunu. Išla by som s ním priamo do obchodu, kde by som mu kúpila polievku a nejaké to pečivo. Až vtedy by som bola spokojná, že sa najedol a moje peniaze nepremárnil. A tak to budem robiť stále. Ak niekto bude pýtať peniaze, spýtam sa ho, čo potrebuje a ak povie, že je hladný, osobne mu pôjdem kúpiť nejaké jedlo. Ja viem, môže sa stať, že to jedlo nezje a vyhodí ho do koša, ale ja verím, že v tom koši si ho nájde niekto, kto ho bude skutočne potrebovať. Alebo, ak bude niekto pýtať peniaze na autobus (lebo aj to sa mi už viackrát stalo), kúpim mu lístok a dám si tú námahu, že s ním počkám na ten autobus. Kam ho už zavezie, vie len Boh. Zneužívať žobranie na to, aby si mohol človek vypiť a vyhodiť z kopýtka, sa mi zdá kruté.
A ešte perlička, počula som, že počas vianočných sviatkov dokázal bezdomovec v Bystrici vyžobrať pred kostolom za dve hodiny 800 Sk a potom s nimi utekal na stanicu... Ach, ako dlho musí človek robiť, aby zarobil toľké peniaze!!!
Drahí, pomáhajme bezdomovcom, ale pomáhajme im s rozumom. Touto úvahou nechcem tvrdiť, že všetci ľudia bez domova vedia a sú schopní zneužiť ľudskú pomoc. To teda nie, ale našou úlohou je postarať sa o nich po stránke telesnej, t. j. poskytnúť im oblečenie, jedlo a ak budú chcieť, pomôžme im aj po stránke duchovnej. No nedovoľme niektorým, aby zneužili našu pomoc! Na Poslednom Súde sa budeme zodpovedať za seba, ale i za iných. Dajme si pozor, aby naša snaha nevyšla na zmar resp. sa neotočila proti nám. (Zdroj: dostala som to e-mailom a v tom množstve už neviem kto mi to poslal, bohužiaľ.)

Príbeh o vtáčikoch

Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľné ráno do kostola a niesol hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa kazateľnice. Viacerí ľudia v údive nadvihli obočie, keď pastor prehovoril.
Hovoril, ako sa včera prechádzal po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý niesol túto klietku. Boli v nej tri malé divé vtáčiky, trasúce sa chladom a strachom.
Zastavil ho a spýtal sa: "Čo to tam máš, synak?"
"Len pár starých vtákov," odpovedal.
"Čo chceš s nimi robiť?" spýtal sa pastor.
"Zobrať ich domov a hrať sa s nimi," odpovedal. "Budem ich dráždiť a vytrhávať im perie, aby sa pobili. Stavím sa, že sa zabavím."
"No skôr či neskôr ich budeš mať dosť a prestane ťa to baviť. Čo urobíš potom?"
"Ale, mám aj zopár mačiek," povedalo malé chlapčisko. "radi si na vtáčikoch pochutia, dám ich im."
Pastor na moment stíchol. "Koľko chceš za tie vtáky, synak?"
"Čoo??!!! Na čo by vám boli, pane? Sú to len obyčajné poľné vtáky. Ani nespievajú - a vôbec nie sú pekné!"
"Koľko?" znovu sa spýta pastor.
Chlapec si ho premeral, ako by bol bláznivý a povedal: "10 dolárov!"
Pastor siahol do vrecka a vytiahol desaťdolárovku. Dal ju chlapcovi do ruky, a ten zmizol rýchlo ako blesk. Pastor zdvihol klietku niesol na koniec aleje, kde bol strom a malý trávnik. Položil ju na zem, otvoril dvierka a klopaním na mriežku klietky presvedčil vtáčiky, aby vyleteli. - Pustil ich na slobodu.
Tak vysvetlil pastor ľuďom, prečo je klietka pri kazateľnici. Potom im povedal tento príbeh:
Jedného dňa sa rozprával Ježiš s Diablom. Satan sa práve vrátil z Rajskej záhrady a škodoradostne sa chválil:
"Nuž, Pane, práve som nachytal plný svet ľudí. Nastavil som pascu, starú návnadu, vedel som, že neodolajú. Mám ich všetkých!"
"Čo s nimi budeš robiť?" spýtal sa Ježiš.
Satan odpovedal: "Chacha, budem sa zabávať! Budem ich učiť ako sa sobášiť a rozvádzať, ako sa majú nenávidieť a škodiť si, naučím ich piť a fajčiť a preklínať. Naučím ich ako vynájsť pušky a bomby a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na tú zábavu!"
"A čo urobíš potom?" spýtal sa Ježiš.
"Zabijem ich!" hrdo sa vypol Satan.
"Koľko za nich chceš?" spýtal sa Ježiš.
"Hádam by si tých ľudí nechcel?! Nie je v nich ani štipka dobra. Keď si ich vezmeš, budú ťa len nenávidieť. Napľujú na teba, budú ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich nechceš!"
"Čo za nich chceš?" opäť sa opýtal.
Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa:
"Všetky tvoje slzy a všetku tvoju krv!"
Ježiš povedal: "Máš ich!" a zaplatil.
Pastor zdvihol klietku, otvoril dvere a odišiel od kazateľnice. 

(z internetovej siete)

Čo nám dáva a prináša pôstny čas?

V nedeľu sa pýtajú Jánovi učeníci a farizeji Ježiša: "Prečo sa tvoji učeníci nepostia?" Ježiš im povedal: "Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích medzi nimi? ... No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v ten deň sa budú postiť." (Mk 2, 18 - 19). Takouto otázkou sa vypytujú najmä farizeji, pretože chcú Ježiša nachytať v odpovedi. Ježiš to poznal a s odpovedá protiotázkou, či sa dá na svadbe postiť, teda tam,  kam sa príde každý tešiť so ženíchom a nevestou. Sám Ježiš sa považuje za dôvod, aby sa v jeho prítomnosti ľudia radovali ako na svadbe. A predpovedá svoje umučenie a smrť, že im ho vezmú a potom nastane pre nich čas na pôst. Pravda, tieto súvislosti s predpoveďou umučenia nik z prítomných nemohol postrehnúť a ani pochopiť .

Na Popolcovú stredu Ježiš učí, ako sa postiť, aby to malo u Pána konečný efekt : "Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si znetvorujú tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu, umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec ... odmení ťa, lebo vidí aj v skrytosti." (Mt 6, 16 - 17). A dôrazne nás upozorňuje: "Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 6, 1). Potrebujeme ešte jasnejšie upozornenie, ako je toto? Veď je to pre nás výstraha! Navonok máme pôsobiť normálne, ako inokedy a neupozorňovať na svoj pôst. Ba naopak, máme sa radovať, smiať sa a ukazovať veselú tvár. Z uvedeného môžeme urobiť záver s ponaučením a poučením, ako sa treba zachovať. Náš pôst, modlitba, pokánie, vôbec, konanie dobrých skutkov, je našou skrytou vecou, keď sme sa rozhodli ich konať. O tom má vedieť len Otec, to má byť náš úmysel. Pokiaľ to ú postrehnú a uvidia iní ľudia či niekto blízky, naozaj si z toho nič nerobme, pretože v každom prípade ide len o našu internú a intímnu vec a nejde nám o svetskú slávu, pochvaly a podobne. Dôležitý je úmysel. Netreba, aby sme boli úzkoprsí, veď na nás vonkoncom nestojí (a ani sa nehýbe) svet, nie sme pupky sveta predsa.. A vždy k nášmu vzťahu s Bohom pristupujme s vedomím, že je našim Otcom, ktorého môžeme intímne volať Abba - ocko. Jeho Syn je nám bratom a naše vzťahy sú s Otcom a Synom "ako" v rodine. A keď sú vzťahy v rodine dobré, radi sa do nej bez obáv vraciame,  dokonca s očakávaním, že prežijeme radostný vzájomný vzťah najmä keď vieme, že je tam prítomná aj Dcéra Otca, Matka Syna. To predstavuje: aj keď sme niečo spackali, vyviedli niečo nie dobré,  ba aj spreneverili, prehajdákali čosi, v tejto Rodine nájdeme pochopenie, odpustenie, objatie. Otec túži po návrate márnotratného syna alebo dcéry, radujme sa vždy z návratov, pretože Otec pozná aké slabosti sme dostali do svojho vienka a batoha na chrbte, ktorý vláčime so sebou s veľkou námahou celým životom. S radosťou vstupujme do týchto rodinných vzťahov s Otcom a Synom a nevynechávajme ani Ducha, lebo on nás vždy môže povzbudzovať a hlavne vtedy, keď si už nedôverujeme a chýbajú nám sily. A v Božej Matke, hoci sme slabí, je naša sila a istota i nádej.

V tomto sústredení je možné prežiť pôstne obdobie a s radosťou očakávať vzkriesenie, ktoré príde, len je treba veriť evanjeliu!

 Veľká noc východného obradu

Hodiny umučenia – Cárske časy, Pláštenica, Veľká večiereň, Utierňa vzkriesenia, myrovanie, posvätenie jedál.

Prežívame veľkonočné obdobie, ktoré nás každoročne vovádza do podstaty našej viery.
Keby Kristus nebol vstal z mŕtvych, potom Veľká noc by bola len folklórom, alebo len akýmsi vítaním jari a pod. Christos ale voskres. Kristus žije. Je to základ vyznania všetkých kresťanov. Najväčšie kresťanské sviatky sú zavŕšením 40 – dňového pôstneho obdobia.
Vo Veľký týždeň sa počas prvých troch dní slúži Liturgia vopred posvätených darov. Božská liturgia na Veľký štvrtok akoby otvárala javisko udalostí, ktoré sa odohrali pred 2000 rokmi v Jeruzaleme. Pred modlitbou Otčenáš sa posvätí myro – olej na myropomazanie – a pred koncom liturgickej slávnosti si všetci kňazi spolu so svojim biskupom pokľaknú a obnovia kňazský sľub. Ešte predtým počas bohoslužby slova  biskup prečíta List Svätého Otca kňazom na Veľký štvrtok.  Čo je najdôležitejšie – dávať sa druhým. Opak je chuť mať, vlastniť – to je dedičná choroba a to môže ohrozovať i ohroziť našu vieru. Čo je najdôležitejšie, tak to je dávať svoj čas druhým, radiť, poslúžiť, dávať príklad, lebo dobrý príklad pohne k nasledovaniu. Ježiš Kristus sa nám daroval, aj my sa teda dávajme pre všetkých.
Veľký piatok sa neslúži sv. liturgia. V tento deň si kresťania pripomínajú umučenie Spasiteľa Ježiša Krista. Ráno sa konajú Hodiny umučenia – Cárske časy. Popoludní sa koná Veľká večiereň, počas ktorej telo Spasiteľa – Najsvätejšiu Eucharistiu – vystavili k verejnej poklone. Predtým do symbolického hrobu uložili plaštenicu. Do neskorých večerných hodín k hrobu prichádzali veriaci do chrámu pokloniť sa telu Spasiteľa.
Na Veľkú sobotu podvečer je krst katechumenov, ktorí sa takto stali Božími deťmi a súčasne boli prijatí do Katolíckej cirkvi. Potom sú obrady Veľkou večierňou s Liturgiou sv. Bazila Veľkého a utierňou vzkriesenia. Po obradoch posvätenie veľkonočných jedál.
(Obrady vzkriesenia s utierňou a sv. liturgiou sa konajú ráno okolo 4.00 hod. a slávnostná archijerejská sv. liturgiu asi 10.00 hod. Na veľkonočnú nedeľu pri ranných sv. liturgiách sa koná myrovanie a posvätenie jedál..)

Národný deň abstinentov

        http://www.zoe.sk/?spravy&id=593 - Originál textu

Gréckokatolícka diecézna charita (GKDCH) a Združenie abstinentov Slovenska, ako hlavní organizátori, v spolupráci so spoluorganizátormi Mestom Prešov, O. z. Risen a ďalšími pripravili 5. septembra v Prešove Národný deň abstinentov (NDA). Program začal archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú slávil prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ spolu s niekoľkými kňazmi byzantského a latinského obradu. Zúčastnili sa na nej aj pedagógovia a žiaci Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove a Gymnázia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove pri príležitosti začiatku nového školského roka. V úvode všetkých privítal riaditeľ Diecezného školského úradu Prešovskej eparchie Peter Vansač. Na slávnosti sa zúčastnil aj riaditeľ Generálneho sekretariátu výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Blažej Slabý, prezident Združenia abstinentov Slovenska Pavol Podmajerský, zástupca primátora mesta Prešov Stanislav Goban, riaditeľ GKDCH Maroš Šatný a hostia z poľského mesta Rymanow. Vladyka Ján v homílii okrem iného povedal, že pre dnešný svet sa otvárajú veľké možnosti, obzory veľkej komunikácie a skvelé možnosti napredovania. Záleží len na každom jednom z nás, ako sme schopní, ochotní a pripravení ich prijímať. Vladyka vychádzal z evanjeliovej udalosti a uzdravení slepca Bartimeja. Bol odkázaný na žobranie, na pomoc iných. Ježiš ponúka slepcovi nový začiatok, novú šancu pre život. Tým, že dostal túto novú šancu, mohol si nádherne zariadiť svoj život. Každého z nás zväzujú určité putá, ktoré nám bránia kráčať v slobode. Všetci potrebujeme Ježišovu pomoc, Ježišov dotyk, lebo len s ním môžeme žiť v slobode, aby sme svoj život prežívali múdro a tak boli šťastní. Ježiš nás volá k trvalému, nielen k chvíľkovému, šťastiu. Ježiš nám ponúka slobodu. Každý deň nám dáva šancu žiť nanovo. Sviatosťou zmierenia nám dáva možnosť vidieť Božiu lásku. Viera nám pomáha vidieť, ktorým smerom sa uberať v živote. Program NDA pokračoval po svätej liturgii prezentáciou resocializačného projektu Cesta k domovu a kultúrnym programom v PKO Čierny Orol. Jeho súčasťou bola slávnostná akadémia odovzdávania plakiet za abstinenciu a rozvoj triezveho života, svedectvá abstinentov a príhovory odborníkov a účastníkov. Mottom celého podujatia bolo Božie slovo z proroka Izaiáša: „Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?“ (Iz 43,19). (Zdroj: Ľubomír Petrík)

agnesa@seznam.cz

http://www.cbrsk3.pisem.net/

http://www.mudraakoradio.pisem.net

http://www.sweb.cz/hornechlebany

http://www.svadba-chlebany.land.ru

http://www.sweb.cz/agnesa

http://vianoce.ic.cz

agnesa@inmail.sk

    

agnesa@seznam.cz

http://www.cbrsk3.pisem.net/


      
 

Sladký Veľkonočný chlieb

Suroviny
5dl mlieka, 50g droždia, 200g masla, 2,5 dl mlieka, 4 vajcia,

12-14 dl múky, kúsok šafránu, 1 pl vanilkového cukru
1 pl soli, 1 pl kardamónu, 50g pomletých mandlí,  150g hrozienok.

Príprava
Rozpustite droždie vo vlažnom mlieku, pridajte polovicu múky
Vyšľahajte vajcia a cukor a pridajte do cesta. Pridajte prísady a maslo.
Postupne pridávajte zvyšok múky, a mieste až kým sa cesto nelepí
Prikryte čistou utierkou a nechajte vykysnúť na teplom mieste na 30-40 minút
Vložte cesto na múkou poprášenú kuchynskú dosku, rozpoľte na dve časti a vyformujte dva bochníky