wz
John 3:16

GO BACK
 KLIKNI a POSTOJ!

 Zamysli sa nad sebou, nad životom, ktorý žiješ a ktorý je iba raz Tvoj.

Pozri do hĺbky svojej duše a vzhliadni hore k nebesiam, počúvaj

a preži utrpenie nevinného Krista...

PRED TEBOU JE CESTA...
 

http://www.heather4jesus.com/walk_flash.swf

1