wz

Hlasuj pre túto stránku

Táto stránka je robená pre Internet Explorer 4 a viac.
QuickTime player

V e ľ k á   n o c

Veľkonočný týždeň so spisovateľom Stanislavom Háberom
na Slovensku1

Biblia - začal sa veľký veľkonočný týždeň

(25.03.2013; Rozhlasová stanica Slovensko; Príbeh na týždeň; 11.30; 3,5 min.; CHRAPPA Štefan)

Moderátor:
"V aktuálnom Príbehu na týždeň upriamime pozornosť na Bibliu. Aká je to kniha, ako vznikala, čo všetko do nej patrí a o čom hovorí. Aký význam má pre kresťanov, pre jazyk, pre kultúru. Čo hovorí o minulosti a ako sa díva na budúcnosť a čo môže ponúknuť neveriacim. Ako prvého oslovil Štefan CHRAPPA biblistu z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave PhD. Jozefa JANČOVIČA."
J. JANČOVIČ:
"Biblia je kniha kníh, ktorú vnímame ako Božie slovo, ktoré je adresované nám, ľuďom."
Š. CHRAPPA:
"Bibliu tvorí Starý a Nový zákon. Ako dlho vznikali tieto texty?"
J. JANČOVIČ:
"Pri knihách Starého zákona vnímame, že tieto knihy sú tvorené asi tak v období rokov 1000 pred Kristom až do roku 50 pred Kristom, kdežto Nový zákon a spisy Nového zákona, ktorých je 27 oproti 46 tim spisom Starého zákona, vznikali tak v intervale od roku 50 do roku 100 po Ježišovej smrti utrpenia zmŕtvychvstania a po kázaní apoštolov."
Š. CHRAPPA:
"Ako môžeme čítať Bibliu? Dá sa k nej pristupovať ako k beletrii, alebo sa nutne musí brať ako kniha teologická?"
J. JANČOVIČ:
"Táto kniha, ktorá je teda literárnym dielom a k nej sa aj pristupuje a študuje sa aj ako literárne dielo, sa však vníma predovšetkým ako svedectvo viery. Pretože tieto spisy, ktoré tu máme, vďaka Božiemu pôsobeniu na ľudí, ktorí boli inšpirovaní pod vplyvom Ducha Svätého, pričom používali svoju schopnosť, svoju vlastnú slobodu, svoje poznanie dobové, aj svoje literárne zručnosti, toto Pán Boh použil v takej symbióze, v spolupráci s týmito posvätnými autormi a pripravil nám celú knižnicu, ktorá je teda úžasne bohatá. My v katolíckej cirkvi rátame 73 kníh Biblie, alebo Svätého písma."

Š. CHRAPPA:
"Keď sa povie Biblia, každý z nás vie, o čom sa hovorí. Čo však znamená toto pomenovanie a ako vzniklo, na to sme sa opýtali riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave profesora Pavla ŽIGA."
P. ŽIGO:
"Toto slovo sa do nášho kultúrneho priestoru dostalo z pôvodnej gréckej podoby cez latinčinu a znamená naozaj knihu. Biblia je motivovaná názvom mesta Byblos, ktoré v akkadskom jazyku znie niečo podobné ako Gublu, lebo Džublu. Je to mesto, ktoré sa nachádza severne od Libanonu neďaleko Bejrútu. Podľa tohto mesta sa tá kniha nazvala preto, lebo v okolí tohto mesta Byblos sa ťažil a odtiaľ dovážal papyrus, z ktorého potom vyrábali knihy a na tie knihy sa zaznačovali texty."

Š. CHRAPPA:
"Knihy Starého i Nového zákona sa rozdeľujú na dejepisné, poučné a prorocké. Kým Starý zákon je plný prorockých kníh, v Novom zákone nachádzame iba jednu. Je to zjavenie apoštola Jána, Apokalypsa, alebo ak chcete Kniha o konci sveta. Kedysi sa verilo, že každý básnik je aj prorokom. Spisovateľ Stanislav HÁBER často pracuje s biblickými motívmi. Spýtali sme sa ho, či na sebe pociťuje prorockého ducha."
S. HÁBER:
"Tvorca bez prorockého osvietenia by asi tvorcom nebol. Jednoducho niečo ho musí motivovať a niečo ho musí hnať. Ale osobovať si takéto právo povedať sám o sebe, že som prorok, alebo niečo také, to by bolo asi veľmi silné a nebolo by to náležité. Je lepšie, keď to pochopí ten čitateľ, a keď ten čitateľ mi povie, počúvaj, keby si nebol toto napísal, tak by som nebol pochopil v mojom živote to a to."
Š. CHRAPPA:
"Inšpiruje vás Biblia?"
S. HÁBER:
"Je to manuál ľudských vzťahov a je úplne jedno, že človek či žil pred dvetisíc rokmi, alebo či žije dnes, pretože v tých základných ľudských vzťahových otázkach, do akých sa človek dostane v rámci osudu, je v podstate technika, alebo moderná doba, alebo niečo také len kulisa."
******
ĎALŠIE POKRAČOVANIE
vo štvrtok 28. apríla o 11,30 h
*
v piatok 29. apríla o 11,30 h
*
v nedeľu 31. apríla o 21,05 h v relácii Cesty

http://www.exil.sk/site/haber.php/2013/03/26/stanislav_haber_biblia_velka_noc_byblos_
http://www.exil.sk/site/haber.php?cat=128


Moje
webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
 
Slovania: http://slovania.czweb.org
  Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
  
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org
Cezmín ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz

 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan rádioklub Slovakia H.Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz
 Blog Jánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz

 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári: http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org
 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 1998 http://cezmin.wz.sk - (doplnené - 4.4.2013)