wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Vôňa jari

 .....

                

Biblické aforizmy

Zamilovanosť je romantika, manželstvo je zodpovednosť.
Šťastie je, keď oboje ide ruka v ruke.

Muž ide za svojim cieľom, žena ide za svojim citom – láska je, keď muža stretne cit a ženu zase cieľ.
 

 

 

 

 

 

Buď naše vzťahy ponesie láska, lebo to všetci odnesieme.

Problémom našej planéty nie sú pribúdajúce miliardy, ale ubúdajúce dvojice.

Láska je jediná mena, ktorej hodnota nikdy nekolíše a "padelky" robiť môžeš len ty.

Zamilovať sa je ľahké, pretože o druhom nič nevieš.
Udržať si lásku je náročné, pretože vieš všetko.

V láske sa veci nespočítavajú, ale násobia – problém je, keď sa násobia dve nuly.

 

Jar a jej pranostika
Ak je na jar mnoho komárov, možno očakávať zlú žatvu.
Keď na jar poletuje veľa pavučín, bude horúce leto.
Keď neskoro zaseješ, slabú úrodu zobereš.
Jaro krásne, všetkým tvorom spasné.
Na jar sud od vody a hrsť blata.
Na jar zamaž, na jeseň zapráš.
Jaro priazeň, leto trýzeň.
Aká jeseň, taká jar.
Aká jar, taká úroda.
Keď sa z jari na poli mokré miesta ukazujú, suché leto predpovedajú.
Mokrá jar a mokré leto pritiahnu za sebou obyčajne jasnú jeseň.
Chladné podletie (apríl až máj) nebýva dobrým znamením úrodného roku.

 

 

 

 

 

 

Majetok nemá rád chudobu

Bohatstvo plodí závisť, chudoba zas nenávisť- a teraz si človeče vyber.

Akonáhle máte to, čo ste chceli mať, dostanete chuť na niečo celkom iné.

Dokonalosť je norma nebies, ľudské normy NUTNE vyžadujú doplnenie.

Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho jednoducho pošleme k vode a nech ide - pláva kde chce. Napoleon by určite nikdy neodmietol dobyť Španielsko z toho dôvodu, že je prepracovaný.

 

 

.

ČLOVEK CHCE MAŤ, VLASTNIŤ

a  BOH ŽIADA ZRIEKNUŤ SA

 

„MAJ SRDCE!“

Kristus mal srdce, To, čo o ňom hovoria evanjeliá, dá sa zhrnúť do celkom krátkej formulky: Mal predovšetkým srdce!
Stačí len pozorne sledovať jeho život, aby sme pochopili, čo znamená mať srdce.
Človek musí mať srdce! K tomuto nás vyzýva slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Nuž, priatelia, vyprosujeme všetkým dnešným ľuďom to prepotrebné, aby pravda tohto tajomstva a obraz srdca i slova
„Maj srdce a dívaj sa v prvom rade do srdca“
vystúpila v našej nie ľahkej a dokonca aj ohrozenej situácii čo najviac do popredia, pretože dnes chýbajú ľudia žijúci
zo srdca, z tej lásky, ktorá je z Boha; skrz  ňu sa Boh oznamuje svetu, samozrejme predovšetkým ľuďom.

 To sú voľne preložené slová nášho milovaného pápeža Jána Pavla II. - Karola Wojtylu.

 

 

„Kde je s láskou radosť, tam je láska pevná.“

(sv. Ján Zlatoústy)

 

„Keď odpustíme, odpustí sa i nám.“
 

Sv. František z Assisi hovoril svoje každodenné prosby z celého svojho srdca:

"Bože, pomôž, aby sme si vzájomne odpúšťali, potom sa dostane odpustenia i nám. Odpusť mi moju vinu a nedaj mi pochybovať o sile tvojej lásky. Otvor mi oči pre úlohy tohto dňa a buď neustále so mnou..."

Aké jednoduché... po prebudení každodenné ranné otvorenie srdca Božej láske a s prosbou na perách, vyvierajúcou priamo zo srdca...

 

 

 

   

 

Na konci cesty

už nie je cesta, ale cieľ...

Na konci zimy nie je zima, ale jar.
Na konci noci nie je noc, ale svitanie.
Na konci adventu nie je advent, ale Narodenie Pána.
Na konci smrti nie je smrť, ale život večný.
Súčasný neustály zhon vytvoril v ľuďoch akúsi trvalú nespokojnosť: čím viac máš, tým viac by si chcel. A kvôli tomu človek mnohokrát nepozná kam chce dôjsť, nemá nejaký presný a definitívny účel, ale len tak bezcieľne blúdi sem a tam a tam  a sem...
Ako každý rok, tak i tento rok nám tak Narodenie Pána, ako i ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Krista ukazuje, že naša cesta životom má svoj presný  a jasný cieľ. Všetky ľudské bytosti sú totiž povolané, aby sa stali Božími deťmi, aby žili naplnený život v spoločenstve s Bohom.

 Skúste počúvať www.radiovaticana.cz
 

 

 

 

 

 

    

    

 

.Orly

Tí, ktorí dúfajú v Boha, nadobúdajú a získavajú sily, ako orly dostávajú krídla, neochabujú, idú bez únavy. (Iz 40, 31)

 

Väzenská cela je celkom dobré prirovnanie pre pokánie...
Človek dúfa a robí to, či ono, ale dvere sú jeho vlastnou vinou zatvorené a môžu byť otvorené len zvonku.
(Podľa D. Bonhoeffera)

 

Výzva
Zaznievajú silné výzvy k pokániu a obráteniu. Pokánie podľa Božieho slova ale neznamená obrátiť sa len k sebe samému, k svojim slabostiam, chybám a hriechom. Pokánie v prvom rade znamená obrátiť sa k Bohu.

Zdroj NAPLNENÉHO života totiž nie je v nás samých.

Zdroj naplneného života je v Bohu!

A tento zdroj sa nám v Ježišovi Kristovi priblížil na dosah... v tom Ježišovi, ktorý bol ukrižovaný, aby sme my našli Cestu k Bohu a život večný.

Pred viacerými rokmi som dostala list z väznice a v ňom slová:

"Nechcem, aby si mi písala o Bohu a kadejaké reči o svätých, také listy ma len rozčuľujú a privádzajú do stavu hnevu..."

Mne osobne sa dosť ťažko píše bez toho, aby som Boha nespomenula, pretože je vo všetkom čo sa deje už či vo viditeľnej alebo skrytej forme. Tak som si povedala, že namiesto Boha budem používať iné slovo (aj preto, aby sa ten človek nerozčuľoval, veď to nie je mojim cieľom, keďže má svojho utrpenia akurát dosť), zamenila som teda slovo Boh za slovo Traktor, aby som tak demonštrovala nezmyselnosť jeho požiadavky voči mojej osobe a hlavne jeho rozčuľovania sa, ktoré vyviera z jeho vlastnej zloby či iného skrytého neduhu v ňom samom.

Podotýkam:

Moje začiatky listov nie sú s oslovením  človeka a následným oddeleným úvodom, ale rovno oslovenie  s úvodom v jednom, tak ako sa ráno rozprávam s Bohom, tak píšem aj listy tým, ktorých oslovujem.

List sa začal.

"Priateľu, srdečne Ťa zdravím v mene Traktora, aby si mal deň naplnený Traktoruálnou láskou k životu ako takému a aby si v zdraví tela i ducha mohol plniť všetky úlohy na Teba kladené na slávu Traktora!

Keďže dnes nádherne spievali vtáčiky, Traktoruálne tvory, ktoré tak prekrásne dal do povedomia ľudí sv. František z Assisi, prosím Traktor o milosť, nech tento spev zaznieva éterom aj u Teba, aby si ho takisto počul na tej istej frekvencii a v tých istých tónoch, akordoch, ako ho počujem ja. Z duše vyprosujem a prajem, nech Ťa sprevádzajú po celý deň zvuky prírody lahodiace sluchu (keď budeš pracovať vonku vo väzenskom priestore) a dobrá vôľa v srdci, aby sa Ti ľahšie nieslo bremeno krívd, nie pochopenia a iných vecí na Tebe naložených. Tak Ti Pán Traktor pomáhaj! Atď., atď., atď."

Výsledkom bol "pretraktorovaný" list (čiže v takmer každej druhej vete bol spomenutý Boh - "traktor") a po prečítaní jeho veľký smiech, a čo som nečakala vôbec, následné rozhorčenie, čo som mu to za "nezmysly" popísala, akoby som sa mu vysmievala, či čo...

Napokon to nabralo kurz, že som mu prestala písať, pretože kto žije s Bohom v srdci, je mu prirodzeným mať to aj v slove a keďže píšem tak ako cítim, smola... vzdám sa písania listov, pretože nie som tu preto, aby som spĺňala predstavy iných aké majú o mne a naopak, nik tu nie je preto, aby spĺňal moje predstavy o ňom, takže... on zostal bez kontaktu s vonkajším svetom cez moje listy. Boh je milosrdný a nájde cestu k jeho zatvrdnutému srdcu bez pokory a bázne.

Nuž, tak sa skončilo jedno moje písanie listov od väznice pred rokmi na základe toho, že mi on napísal a požiadal ma, aby som mu odpovedala na listy.

Ponaučenie:

Nie je potrebné pomáhať (tam) tomu, (kde) kto o Tvoju pomoc nestojí, nežiada, neprosí, kto si nechce dať pomôcť; komu nie je rady, tomu nie je ani pomoci od človeka. 

 

 

 

.

„MAJ SRDCE!“

 

„Kde je s láskou radosť, tam je láska pevná.“

(sv. Ján Zlatoústy)

 

„Keď odpustíme, odpustí sa i nám.“
 

Sv. František z Assisi hovoril svoje každodenné prosby z celého svojho srdca:

"Bože, pomôž, aby sme si vzájomne odpúšťali, potom sa dostane odpustenia i nám. Odpusť mi moju vinu a nedaj mi pochybovať o sile tvojej lásky. Otvor mi oči pre úlohy tohto dňa a buď neustále so mnou..."

Aké jednoduché... po prebudení každodenné ranné otvorenie srdca Božej láske a s prosbou na perách, vyvierajúcou priamo zo srdca...

 

 

   

 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ODKAZY

 

Kontakt: agnesa@seznam.cz

www.svadba-chlebany.land.ru    www.sweb.cz/hornechlebany

www.mudraakoradio.pisem.net

www.mudraakoradio.land.ru

http://www.sweb.cz/agnesa

 

 

 

Gregorians - My heart will go on

http://www.youtube.com/watch?v=K8DRP3O22Xk

Gregorians - The Sound of Silince

http://www.youtube.com/watch?v=F7c44bXST-o Gregorian - Hymn

http://www.youtube.com/watch?v=DJz8b95Rw8o

Gregorians - Masters of Chant in Santiago de Compostela - Still Im Sad Gregorian - Hymn

http://www.youtube.com/watch?v=0BJQN74SsZ8 http://www.youtube.com/watch?v=DJz8b95Rw8o

  

   [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]